Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura (170 záznamů)

Jan Nepomuk Štěpánek

Dramatik, překladatel a divadelní režisér, jenž formoval repertoár obrozeneckého divadla první poloviny 19. století.

Ladislav Štoll

Marxisticko-leninský publicista a literární kritik, jeden z vůdčích představitelů socialistickorealistické koncepce literatury a stalinistického (ždanovského) pojetí umění. Byl poúnorovým poslancem Národního shromáždění ČSR a ministr vlád Československa.

Jindřich Štyrský

Malíř a grafik, největší představitel meziválečné avantgardy a surrealismu v české kultuře, spoluzakladatel surrealistických skupin a artificialismu (spolu s Toyen). Uplatnil se také jako fotograf, ilustrátor, básník a teoretik.

Josef Švejk

Fiktivní postava z děl Jaroslava Haška, především ze čtyřdílného románu Osudy dobrého vojáka Švejka (1921–1923), která vstoupila do české kulturní tradice. Jeho nejznámější výtvarné zpodobnění pochází od ilustrátora Josefa Lady.

Karel Teige

Teoretik a programový estetik, vůdčí osobnost české levicové avantgardy, sociolog architektury, výtvarný a literární kritik, publicista a překladatel. Stál u vzniku a formování poetismu a přijetí surrealismu.

Karel Toman

Básník, novinář a překladatel, vrcholný představitel posymbolistické básnické generace. Odmítal zajištěnou měšťanskou existenci ve prospěch nezávislého tvůrčího života.

Jáchym Topol

Básník, prozaik, dramatik, autor písňových textů, novinář a překladatel mýtů severoamerických indiánů. Syn básníka a dramatika Josefa Topola. Výrazná postava českého undergroundu 80. let 20. století a jeden z nejosobitějších a nejvýraznějších současných českých prozaiků. Jeho romány byly přeloženy do několika cizích jazyků.

Josef Kajetán Tyl

Dramatik, režisér, herec, překladatel, spisovatel a novinář, téměř celý svůj život zasvětil divadlu. Píseň z jeho divadelní hry Kde domov můj? se stala po roce 1918 části státní hymny.

Umělecká beseda

První český umělecký spolek, v němž se od 60. let 19. století mohli setkávat literární, výtvarní i hudební tvůrci.

Václav, Havel a Tábor (báseň)

Veršovaná obrana českého katolictví, které dal její první vydavatel František Palacký název Václav, Havel a Tábor čili Rozmlouvání o Čechách roku 1424. Vznikla pravděpodobně kolem roku 1424.

Bedřich Václavek

Literární a divadelní kritik a teoretik, programový estetik marxismu, člen skupiny Devětsil a jeden z ideologů českého socialistického realismu. Patří k nejvýznamnějším představitelům československé levice v literární vědě.

Ludvík Vaculík

Prozaik a publicista, autor manifestu Dva tisíce slov a zakladatel významné samizdatové Edice Petlice. Jeho prozaické dílo nese výrazný autobiografický charakter.

Josef Váchal

Malíř, grafik a spisovatel, věnoval se rovněž sochařství a řezbářství, byl nadaným kreslířem, ilustrátorem a typografem, vytvořil původní písma a vynalezl nové grafické postupy.

Vladislav Vančura

Spisovatel, dramatik, filmový režisér. Patřil k zakládajícím členům avantgardního sdružení Devětsil. Ve vlastní tvorbě se vyznačuje především intenzivní vizuální a stylistickou obrazností psaní.

 

Daniel Adam z Veleslavína

Významný organizátor českého literárního a kulturního života. Produkce Veleslavínovy tiskárny představuje jeden z vrcholů české humanistické typografie.

Vesmír (časopis)

Nejdéle vycházející český měsíčník popularizující vědu a výzkum, zejména v oblasti přírodních věd.

Vlasta (časopis)

Nejstarší český dodnes vycházející časopis pro ženy.

Enrique Stanko Vráz

Český cestovatel, dobrodruh, spisovatel a fotograf snad bulharského původu.

Jaroslav Vrchlický

Velmi plodný spisovatel, básník, dramatik a překladatel. Vrcholný představitel českých parnasistů. Jeho dílo je jedno z nejbohatších a nejvšestrannějších v dějinách české literatury. Opakovaně byl nominován na Nobelovu cenu za literaturu, nikdy mu však nebyla udělena.

Jiří Weil

Prozaik, publicista a překladatel, který se ve své tvorbě soustředil především na vztah jedince a totalitní moci, zvláště v období druhé světové války.

Zobrazeno 141 - 160 záznamů
z celkového počtu 170

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.