Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura (170 záznamů)

Literární noviny

Kulturně-politický měsíčník, který představoval důležitou intelektuálně kritickou platformu v 60. letech 20. století, zejména pak v průběhu pražského jara 1968.

Lomikare, Lomikare, do roka a do dne

Tradovaná věta, kterou měl při popravě pronést povstalec Jan Sladký Kozina, a předpovědět tak smrt svého nepřítele Wolfa Maxmiliána Lammingera.

Arnošt Lustig

Prozaik, scenárista a publicista. Hlavním tématem jeho próz je zobrazení holokaustu prostřednictvím životních příběhů zdánlivě nevýznamných, obyčejných hrdinů.

Karel Hynek Mácha

Český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. Do čítanek se zapsal především jako autor lyricko-epické básně Máj (1836).

Josef Svatopluk Machar

Básník, prozaik, publicista a politik známý jako jeden z iniciátorů České moderny, spolu s F. X. Šaldou je též autorem jejího manifestu. Jeho styl se od předchozí rétorické lumírovské a ruchovské generace liší výrazným vyzdvihováním aktuálních společenských otázek.

Marie Majerová

Prozaička, překladatelka, divadelní kritička a jedna z tvůrkyň českého sociálního románu, pojednávajícího o vztahu mezi jedincem a společností. Působila též jako publicistka v periodikách Právo lidu, Komunistka či Rudé právo.

Malý zpravodaj

Československý komiksový časopis. Vycházel v letech 1930–1934.

Manifest české moderny

Prohlášení, které formulovalo představy a požadavky nové generace umělců na přelomu 19. a 20. století.

 

Matice česká

Kulturní instituce při Českém muzeu založená skupinou vlastenců z iniciativy historika Františka Palackého. Vznikla pro účely vydávání a šíření původně české odborné a později i krásné literatury.

Melantrich

Pražské nakladatelství a vydavatelství tuzemské a zahraniční beletrie, poezie i odborné literatury. Mezi první a druhou světovou válkou se stalo jedním z nejvýznamnějších podniků svého druhu.

Ferdinand Břetislav Mikovec

Dramatik a divadelní kritik, který výrazně přispěl k proměně vnímání divadla jako vzdělávací instituce a ke koncepci akceptující jeho uměleckou funkci a hodnotu.

Oldřich Mikulášek

Básník a novinář, jedna z nejvýraznějších osobností české literatury druhé poloviny 20. století, jehož poezie je stylově i žánrově obtížně zařaditelná.

Mladý hlasatel

Týdeník určený především pro mládež. Vycházel v nakladatelství Melantrich v letech 1935–1941.

Moderní revue

První česká časopisecká platforma dekadentů a symbolistů. Časopis vycházel mezi lety 1894–1925.

 

Alois Mrštík

Spisovatel a dramatik, proslavil se zejména jako spoluautor dramatu Maryša, významným literárním počinem je také jeho románová kronika Rok na vsi.

Vilém Mrštík

Spisovatel, dramatik a literární kritik; v jeho díle lze objevit proměnu od realismu přes impresionismus a secesi až k ranému expresionismu. Je také autorem manifestu Bestia triumphans (1897) proti asanaci historického jádra Prahy.

Alois Musil

Český katolický kněz, teolog, biblista, orientalista, cestovatel, etnograf, geograf a spisovatel, nejvýznačnější evropský orientalista a arabista své doby.

Národní listy

Český politický liberální deník, který vycházel v letech 1861–1941. Jeden z nejvýznamnějších deníků druhé poloviny 19. století.

Božena Němcová

Česká spisovatelka považovaná za zakladatelku novodobé české prózy. Svým vypravěčským uměním uchvátila několik generací čtenářů. Její podobiznu lze nalézt na české pětisetkorunové bankovce.

Jan Neruda

Spisovatel a básník, do dějin české literatury se zapsal především jako autor Povídek malostranských (1878) a několika básnických sbírek. Představoval vůdčí osobnost generace Májovců, která se přihlásila k odkazu K. H. Máchy v roce 1858 almanachem Máj.

Zobrazeno 81 - 100 záznamů
z celkového počtu 170

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.