Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Česká literatura v letech 1945–1990 (35 záznamů)

Po válce se kulturní život rozdělil do tří proudů: oficiální literatura, zakázaná a exilová, později se objevuje i samizdatová tvorba. Mezi nejzajímavějšími domácími básníky patří Vladimír Holan, František Hrubín, Oldřich Mikulášek, Jan Skácel aj. V exilu tvořil Ivan Diviš, Jan Křesadlo nebo Karel Kryl. V samizdat a underground se pravidelně objevovali taková jména jako Egon Bondy, Ivan Magor Jirous nebo Ivan Wernisch. K významným domácím prozaikům, patřili Bohumil Hrabal, Ladislav Fuks, Jan Drda, Vladimír Páral, Ota Pavel, aj. Mimo území Československa především vynikli Milan Kundera, Arnošt Lustig, Josef Škvorecký nebo Egon Hostovský. Objevuje se i několik důležitých dramatiků Josef Topol nebo Václav Havel.

Egon Bondy

Básník, prozaik, dramatik, filozof a vlivná osobnost českého undergroundu, jeho verše zhudebňovala skupina Plastic People of the Universe.

Václav Černý

Literární historik, kritik a esejista, komparatista, romanista a překladatel. Podílel se na obnově zájmu o barokní kulturu a na dalších literárních a společenských aktivitách.

Jan Drda

Prozaik, publicista, dramatik a filmový scenárista. Jeho tvorba je výrazně inspirována folklorem, častým prvkem v jeho díle je pohádková alegorie na aktuální témata.

Jaroslav Durych

Prozaik, básník a dramatik, který své dílo ukotvil v barokním pojetí světa. Zásadně kritizoval demokratický liberalismus v literatuře i v životě.

Ladislav Fuks

Prozaik, autor psychologické prózy, často s židovskou tematikou a autobiografickými motivy osobního emočního vyrovnání se se světem. Jeho knihy jsou plné metafor a rafinovaně skrytého humoru.

František Halas

Básník, původně vycházel z proletářské poezie a poetismu, ale již na počátku 30. let získala jeho poetika neobyčejně intenzivní a osobitý výraz, pramenící mimo jiné ze silného napětí mezi abstraktní myšlenkou a jejím smyslovým vyjádřením.

Jiří Hanzelka

Český cestovatel, spisovatel, novinář a filmař – dokumentarista; s Miroslavem Hanzelkou podnikl několik výprav prakticky po všech kontinentech.

Václav Havel

Český dramatik, jeden z nejvýznamnějších českých autorů tzv. absurdního dramatu, básník, politický disident, poslední československý prezident (1989–1992) a první prezident České republiky (1993–2003).

Josef Hiršal

Básník, prozaik, překladatel, autor experimentální poezie i literatury pro děti.

Egon Hostovský

Spisovatel a novinář, jehož dílo tematizuje existenciální, filozofický a psychologický rozměr lidského života.

Bohumil Hrabal

Jeden z nejznámějších a nejpřekládanějších českých spisovatelů, mnohá z jeho děl jsou zfilmována. Hrabalovy texty, které zachycují především lidskou každodennost, zcela ignorovaly dobově  platné zákony socialistického realismu.

František Hrubín

Básník přírodní a milostné lyriky, prozaik, dramatik a překladatel z francouzštiny. Představuje jednoho z nejznámějších českých autorů dětské poezie 20. století.

Karel Konrád

Prozaik a novinář, jeden z členů uskupení Devětsil a výrazný představitel poetistické generace. Někdy bývá označován jako básník prózy.

Milan Kundera

Prozaik, esejista a dramatik, své texty psal zprvu česky, dnes hlavně francouzsky. Současně patří k nejúspěšnějším a nejpřekládanějším autorům českého původu.

Arnošt Lustig

Prozaik, scenárista a publicista. Hlavním tématem jeho próz je zobrazení holokaustu prostřednictvím životních příběhů zdánlivě nevýznamných, obyčejných hrdinů.

Marie Majerová

Prozaička, překladatelka, divadelní kritička a jedna z tvůrkyň českého sociálního románu, pojednávajícího o vztahu mezi jedincem a společností. Působila též jako publicistka v periodikách Právo lidu, Komunistka či Rudé právo.

Melantrich

Pražské nakladatelství a vydavatelství tuzemské a zahraniční beletrie, poezie i odborné literatury. Mezi první a druhou světovou válkou se stalo jedním z nejvýznamnějších podniků svého druhu.

Oldřich Mikulášek

Básník a novinář, jedna z nejvýraznějších osobností české literatury druhé poloviny 20. století, jehož poezie je stylově i žánrově obtížně zařaditelná.

Vítězslav Nezval

Umělecky všestranná osobnost: básník, prozaik, dramatik, libretista, esejista, scenárista a překladatel. Jeden z nejvýraznějších tvůrců české poezie první poloviny 20. století a avantgardního hnutí.

Pábitel (pábitelství)

Pojem pocházející z díla Bohumila Hrabala. Označuje člověka, který si rád domýšlí realitu, snílka, jenž žije napůl v imaginárním, napůl v reálném světě.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 35

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.