Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Folklor (47 záznamů)

Advent

Přibližně čtyřtýdenní období před Vánocemi, při němž se křesťanská církev připravovala na příchod Krista. Dnes je tento předvánoční čas charakteristický zejména adventními koncerty, rozsvěcením obecního stromu, vánočními trhy a přípravou dárků a cukroví.

 

 

Betlémy

Zpodobnění biblického města, v němž se měl narodit Ježíš Kristus, které slouží jako dekorace v domácnostech i na městských prostranstvích v adventním období a v průběhu Vánoc.

 

Bílá paní

Ženská postava z pověstí týkajících se mnohých českých hradů a zámků, přízrak, který se zjevuje obvykle v noci na místech, kde byla podle představ místních žena zabita či jí bylo jinak ublíženo. Bývá oděna do bílého roucha, hlavu jí také často pokrývá vysoký bílý kuželovitý čepec.

 

Bludičky

Bytosti, o nichž se vypráví, že mohou jako světla pohybující se nad močálem člověka zavést do záhuby. Nemusí být ovšem a priori nepřátelské.

Čarodějnice

Označení pro ženskou postavu českého folkloru, jež vládne nadpřirozenou magickou mocí. Výraz může být užit také jako pejorativní označení pro ženu.

Čert

Populární postava českých pohádek s rohy, ocasem a kopytem, často se však také ukazující v lidské podobě. Čerti jsou obyvateli pekla, kteří se snaží získat lidskou duši. Stále velmi živá je tradice chození čerta s Mikulášem a andělem.

Divá žena

V lidové tradici nadpřirozená bytost ženského pohlaví, se kterou se v lese či na louce potkávají zejména mladí muži.

Domácí duchové

Bytost lidové tradice vyskytující se v lidském obydlí či jeho blízkosti. Původní funkcí duchů domu byl prospěch hospodářům. Představy o dnes populárním šotkovi, skřítkovi či raráškovi ale nabyly pozměněné podoby a reprezentují obvykle poťouchlé antropomorfní (člověku podobné) stvoření.         

Dožínky

Slavnosti k ukončení sklizně, jejichž projevy byly využívány ke zdůraznění lidového prvku i při státnických událostech.

Drak

Folklorní a mýtická bytost plazí podoby, známá dnes nejčastěji jako protivník chrabrého hrdiny, který z drakových spárů zachraňuje princeznu. Létá vzduchem, nosí bohatství a dští oheň.

Dušičky

Svátek na začátku listopadu, při němž si lidé připomínají své zesnulé předky, navštěvují jejich hroby, zdobí je a zapalují svíčky.

Hejkal

Bytost pověstí, duch lesa, jehož jméno je odvozeno od hejkání či houkání. Přebývá v lese, v němž lidé mohou zaslechnout jeho houkání, odpověď na něj je však může stát přinejmenším zdraví.

Hloupý Honza

Pohádková postava, prototyp mladíka, který jde do světa na zkušenou a navzdory tomu, že je obecně vnímán jako hloupý, si z něj často přináší bohatství.

Kdo neskáče není Čech

Tradiční pokřik a sjednocující heslo českých sportovních fanoušků, typicky doprovázené skákavým pohybem a opakovaným skandováním.

Koleda

Píseň spojená s vánočními obchůzkami. Při nich se přeje domácnostem úspěch, koledníci jsou na oplátku odměňováni výslužkou v podobě jídla či peněz. Koleda může mít také význam koledování jako obchůzkového obyčeje spojeného s návštěvami, které je obvyklé zejména na Vánoce a Velikonoce.

 

Kraslice

Malované vejce, jímž jsou koledníci obdarováváni na Velikonoční pondělí.

Masopust

Oslavy předkřesťanského charakteru ke konci zimy, předcházející křesťanskému předvelikonočnímu půstu. Vyznačují se bujarým veselím v podobě průvodu masek.

 

Meluzína

Postava známá dnes především jako zvukový jev vznikající průchodem větru v komíně. Z napůl ženy a napůl ryby či hada pronikla dramatická linie tohoto námětu do českého folkloru.

Mikuláš

Jeden z mála dodnes široce slavených svátků v Česku, zvyk, při němž lze i ve velkých městech potkat postavy s maskou biskupa Mikuláše, čerta a anděla. Převlečení aktéři navštěvují domovy s malými dětmi, které podle toho, jak se po celý rok chovaly, pokárají, nebo jim nadělí drobné dárky.

 

Modrotisk

Tradiční ruční technika potisku textilií s drobnými bílými vzory na typicky modrém podkladě. Od roku 2018 je součástí nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 47

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.