Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Mýty a legendy (14 záznamů)

Blaničtí rytíři

Pověst o statečných obráncích české vlasti, vojsku ukrytém v hoře Blaník, které přijde českému lidu na pomoc v jeho nejtěžší chvíli.

Čelákovičtí upíři

Kosterní nálezy v obci Čelákovice (okres Praha-východ) pocházející ze 13.–14. století, které byly mylně považovány za pozůstatky protivampyrických opatření na středověkém pohřebišti. Jedná se o pohřebiště lidí, jež neměli nárok na obvyklý pohřeb.

Češi jsou smějící se bestie

Údajný výrok zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha o Češích. Traduje se, že měl takto charakterizovat jejich břitký a nebezpečný humor.

Doba temna

Termín široce chápaný jako označení pro období náboženské nesvobody mezi lety 1620 a 1781. Může ovšem označovat také jiná období útlaku a nesvobody.

Jan Sarkander (český světec)

Byl římskokatolický kněz působící na Moravě, byl umučen protestantskými funkcionáři během náboženských sporů stojících na počátku tzv. Třicetileté války. V roce 1995 byl svatořečen. Představuje zřejmě nejkontroverznějšího světce českých zemí.

Kristiánova legenda

Latinský spis o počátcích křesťanství a o prvních českých světcích. Dnes patří k nejdůležitějším zdrojům poznání raného českého státu.

Legenda o svaté Kateřině

Významné dílo české středověké hagiografické literatury. Text je psán v češtině a výrazně se liší od ostatních děl podobného rázu této doby, jelikož byl určen především pro dvorské publikum.  

Legenda o svatém Prokopu

České přebásnění latinské prozaické legendy Vita sancti Procopii maior (Větší život sv. Prokopa). Legenda obsahuje důležité historické vzpomínky na církevněslovanskou vzdělanost, které jsou zde spojeny s motivem obrany české tradice před německým vlivem.

Ludmila (česká světice)

První pokřtěná česká kněžna. Babička a vychovatelka svatého Václava. Byla uškrcena vrahy najatými její snachou Drahomírou, zřejmě v roce 921.

Mýtus mnichovské zrady

Ustálená představa o devastujícím významu tzv. mnichovské dohody podepsané 30. 9. 1938 v německém Mnichově.

Perun

Slovanský pohanský bůh, hromovládce. Zřejmě zaujímal pozici nejvyššího božstva slovanského panteonu.

Prokop (český světec)

Kněz, poustevník, spoluzakladatel a první opat Sázavského kláštera. Patří mezi české zemské patrony.

Hora Říp

Památná hora, jedno z nejvýznamnějších míst a symbolů českých dějin.

Zdislava z Lemberka (česká světice)

Šlechtična, která se zasloužila o rozšiřování dominikánského řádu v českých zemích. Byla prohlášena českou světicí a patronkou rodin, kongregace sester dominikánek, liberecké diecéze a Libereckého kraje.

Zobrazeno 1 - 14 záznamů
z celkového počtu 14

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.