Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Legenda o svaté Kateřině

Legenda o svaté Kateřině

Významné dílo české středověké hagiografické literatury. Text je psán v češtině a výrazně se liší od ostatních děl podobného rázu této doby, jelikož byl určen především pro dvorské publikum.  


Autor: Lucas Cranach starší – CRANACH DIGITAL ARCHIVE, National Gallery, London, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22831065
Podrobné informace

Legenda o sv. Kateřině, dílo neznámého českého básníka, je kombinací dvou latinských prozaických legend s motivy dvorské poezie. Získává tím zcela nový ráz. Jedná se o vylíčení života pohanské princezny, která zvolila lásku ke Kristovi před sňatkem s císařovým synem. Své víry se nezřekla ani po debatě s padesáti učenci ani přes kruté mučení. Svatá Kateřina byla ve středověku považována za krásnou a učenou dívku (je též patronkou univerzit), která vyvracela pohanské bludy, zároveň je jí však připisováno množství zázraků. Pro svou víru byla umučena patrně roku 305 nebo 307.

Do dnešní doby se dochoval rukopis z poč. 15. st., který je uložen v Moravském zemském archivu v Brně a označován jako stockholmský, protože Švédská vojska jej odvezla během třicetileté války do Královské knihovny ve Stockholmu. Do Prahy byl vrácen ve druhé polovině19. st. Autor textu soustavně pracuje s přesahy a s tzv. lomením rýmu. Rozbíjí tím plynulý proud osmislabičných dvojverší a místy se přibližuje próze. Množství tázacích vět dává básni vzestupnou intonaci. Skoro polovinu textu tvoří přímá řeč, v níž se střídá dramatický patos s lyrikou. Legenda o sv. Kateřině se svými motivy, jazykovou a slovníkovou formou blíží dvorskému románu. Velký význam je v legendě, v souvislosti s dobovou módou, přikládán symbolice barev (popis radostné přírody, nebeská síň obložená diamanty). Ve scéně Kateřinina bičování se objevují motivy vznešenosti, ale i surovosti a ponížení a detaily mučeného těla.

Použité zdroje
VÁŽNÝ, Václav, ed. a HRABÁK, Josef, ed. Dvě legendy z doby Karlovy. 1. vyd. Praha: Československá akademie věd, 1959. 286 s., [20] s. obr. příl. Památky staré literatury české; sv. 21.
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
LEHÁR, Jan. Nejstarší česká epika. Praha: Československá akademie věd, 1992. 32 s.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.