Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Písmeno: o (34 záznamů)

Občanská plovárna

Nejstarší poříční lázně v Praze. Od svých počátků v 19. století se dochovaly až do dnešních dnů. Budova plovárny z roku 1840 je ojedinělým příkladem tehdejší sportovní architektury.

Obecní dům

Reprezentativní budova v secesním stylu, která plní především kulturní a společenské funkce a která se stala místem vyhlášení samostatné Československé republiky 28. 10. 1918.

Obchod na korze

Průlomové dílo československé kinematografie, předznamenalo novou vlnu. První československý snímek oceněný Oscarem (1966).

Obléhání Brna

Významné střetnutí závěrečné fáze třicetileté války, během nějž nepočetná brněnská posádka odolala několinásobně silnější švédské armádě generála Torstensona a zmařila tak snahu Švédů o útok na Vídeň.

Obnovené zřízení zemské

Souhrnný zákoník vydaný v roce 1627 pro Čechy a v roce 1628 pro Moravu, právně zakotvující převratné změny poměrů, k nimž došlo po porážce českého stavovského povstání v bitvě na Bílé hoře.

Obr

Bytost nadlidsky velkých rozměrů a velké hrubé síly, známá z pověstí, mýtů a pohádek po celém světě. Lidmi většinou obávaná, ne vždy ale musí být nepřátelská. Obrem jsou nazýváni i lidé nadstandardního vzrůstu.

Obrozenecká móda

Historizující styl odívání se slovanskými motivy, populární od 40. let 19. století. Byl nošen jako vyjádření aktivního českého vlastenectví a měl symbolizovat slovanskou svornost.

Odra

Řeka pramenící v České republice, většina jejího povodí se však nachází v Polsku. Její část tvoří přirozenou hranici mezi Polskem a Německem. Je druhou největší řekou Polska.

Odsun Němců a národní očista

Etnicky a nacionálně motivovaný, nucený odchod německého obyvatelstva po roce 1945. Jeden z nejvýznamnějších politicky motivovaných přesunů etnické skupiny v poválečné Evropě. Kontroverzní snaha o zajištění národnostně jednotného Československa.

Luboš Ogoun

Významný český tanečník, inovativní choreograf, libretista, režisér a trenér československého družstva sportovních gymnastek. Jeden ze zakladatelů uskupení Studio Balet Praha.

Friedrich Ohmann

Rakouský architekt, urbanista a významný vysokoškolský pedagog, jenž působil v Praze a ovlivnil celou generaci českých architektů.

Ochotnické divadlo

Neprofesionální divadelní aktivity, jež tvoří důležitou součást českého divadelnictví a které se staly ojedinělým fenoménem v celoevropském kontextu.

 

 

Ivan Olbracht

Výrazně levicově zaměřený prozaik a publicista, který patřil po druhé světové válce k ikonickým autorům oficiální literatury. Vrchol jeho tvorby však představují prózy z Podkarpatské Rusi.

Oldřich (kníže)

Český kníže v letech 1012–1033 a podruhé v roce 1034. Dokázal překonat krizi českého státu z přelomu prvního tisíciletí a opět k jeho území přičlenit Moravu.

Olomouc

Krajské město na střední Moravě, sídlo Olomouckého kraje, arcibiskupství a univerzity, středisko regionu Haná. Má necelých 101 tisíc obyvatel. V minulosti soupeřilo s Brnem o pozici hlavního města Moravy. Z velkého množství památek zaujímá přední místo monumentální barokní sloup Nejsvětější Trojice, který je zapsán do seznamu UNESCO.

Olomoucké tvarůžky

Tradiční česká potravina chráněná Evropskou unií.

Olomoucký hrad

Areál zaniklého hradu na Václavském návrší v Olomouci, který tvoří historické centrum olomouckého arcibiskupství. Nachází se zde katedrála sv. Václava a množství cenných architektonických a uměleckých památek.

Olšanská vila

Rodinná vila, která se na počátku 20. století stala centrem českých anarchistů a bohémů a ve které se zformovala nová umělecká generace, vedená Stanislavem Kostkou Neumannem.

Olšanské hřbitovy

Rozsahem největší pražská hřbitovní oblast. Tvoří jej celkem 12 pohřebních areálů na celkové rozloze 50 ha. Svojí skladbou, historickým významem, rozlohou a rozličností zde pohřbených osobností jsou důležitou památkou funerální kultury v ČR.

Opava

Okresní město s necelými 57 000 obyvateli ve Slezsku, v minulosti centrum Opavského knížectví a hlavní město rakouského (českého) Slezska. Historické jádro bylo těžce poškozeno během osvobození v roce 1945, přesto si uchovalo řadu unikátních památek. Město proslulo i jako rodiště Petra Bezruče.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 34

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.