Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Obléhání Brna

Obléhání Brna

Významné střetnutí závěrečné fáze třicetileté války, během nějž nepočetná brněnská posádka odolala několinásobně silnější švédské armádě generála Torstensona a zmařila tak snahu Švédů o útok na Vídeň.


Obléhání Brna – obraz od Hieronyma Benna Bayera, Hanse Jörga Zeisera. Sbírka: Muzeum města Brna – Špilberk, licence Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Veduta_z_obl%C3%A9h%C3%A1n%C3%AD_Brna_%C5%A0v%C3%A9dy_v_roce_1645.jpg
Podrobné informace

Rok 1645 byl obdobím nejtvrdších bojů, jaké české země do té doby  za třicetileté války poznaly. Na počátku ledna vtrhla do Čech švédská armáda pod vedením zkušeného/obávaného generála Lennarta Torstensona. Poté, co Švédové rozdrtili 6. března v bitvě u Jankova císařské vojsko a následně pronikli na dohled od Vídně. Před útokem na císařské hlavní město však bylo nutné obsadit ještě dobře opevněné Brno, které spolu s přilehlým hradem Špilberkem představovalo poslední opěrný bod Habsburků na Moravě a neustále ohrožovalo švédské plány.

Velitelem brněnské posádky císař jmenoval 37letého plukovníka Raduita de Suchés. K obraně města však bylo k dispozici pouhých 1475 mužů, z nichž jen 426 byli profesionální vojáci, přesto však do příchodu Švédů dokázal posílit městské opevnění a připravit město na dlouhodobé obléhání. První švédské oddíly přitáhly k Brnu 3. května a už o den později město sevřelo do obklíčení až 28 000 vojáků. Generál Torstenson proto předpokládal, že obléhání nebude trvat déle než několik dnů. Švédové podrobili město intenzivnímu odstřelování z desítek děl a zároveň se na řadě míst pokoušeli podkopat městské hradby. Veškeré jejich pokusy o průnik do města však dokázal energický de Souches zlikvidovat a obránci odolali i mohutnému útoku na Špilberk 20. května. De Souches navíc dokázal ztrpčovat obléhatelům život častými výpady, během nichž byla pobita řada švédských vojáků a zavaleno množství pracně budovaných zákopů. Do obrany se zapojili i běžní obyvatelé, kteří opravovali poškozené hradby a pomáhali při přepravě zásob. Přestože Švédům 19. července přišly na pomoc oddíly sedmihradského knížete Jiřího Rákoczyho, nedokázali ani po třech měsících odpor obránců zlomit. Když selhal i rozhodující útok 15. srpna, zklamaný Torstenson obléhání ukončil. 

Nečekaná porážka před Brnem značně oslabila Torstensonovu armádu a z definitivní platností zmařila naděje Švédů na dobytí Vídně. Brno získalo od vděčného císaře řadu privilegií a definitivně nahradilo Olomouc jako hlavní město Moravy. Nejrůznějších poct se dočkala i řada měšťanů a vojáků. Raduit de Souches za své vynikající velení povýšen do panského stavu a během krátké doby se vypracoval na vrchního velitele císařských vojsk na Moravě.

Použité zdroje
NĚMČÍK, Bohumír, ed. Švédové před Brnem 1645. Brno: Bpress, 1995. 101 s. ISBN 80-901574-1-6.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.