Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura pro děti a mládež (33 záznamů)

Jako literatura pro děti a mládež jsou zpravidla označována díla „intencionální“ (jež jsou adresována primárně dětem), někdy také „neintencionální“ (jež nejsou napsána se zvláštním zřetelem k dětským čtenářům, ale jsou dětmi často čtena). Tato literární oblast je do značné míry formována představami dospělých o tom, co je pro děti (nejen jako čtenáře) prospěšné a přiměřené. Velkou roli v ní tedy hraje vedle funkce estetické i funkce výchovná. Proto je výrazněji než další literární oblasti závislá na dobově a kulturně podmíněném společenském konsenzu o tom, co je to dítě či dospívající (jak ho vymezit na základě věku, kognitivních schopností, zkušeností apod.) a jak ho úspěšně socializovat – dovést k dospělosti. Jedná se o oblast značně pestrou a nejednotnou: leporela pro batolata se výrazně liší např. od historických románů pro mládež – i takto rozdílná díla však sdílejí status „knihy pro děti a mládež“, z čehož vyplývá zvláštní postavení na literárním poli (jsou hodnoceny ve zvláštních literárních soutěžích, vydávána ve speciálních edicích, recenzována a interpretována častěji ve specializovaných literárních časopisech či jejich přílohách, nebývají zařazeny do literárního kánonu apod.). 

Jako prototypické znaky literatury pro děti a mládež bývají uváděny například jednoduchý styl, orientace na děj s menším množstvím popisů, preference dětských (viz Honzíkova cesta, 1954) či zvířecích (viz Povídání o pejskovi a kočičce, 1929) hlavních postav, tendence k opakování (na všech rovinách textu, viz Kuřátko a obilí, 1953) apod. Literatura pro mládež už se od „literatury pro dospělé“ typicky liší spíše na úrovni tematické: hlavní postava se zde osamostatňuje, poznává svoji sexualitu a místo ve světě (viz Nazí, 2009), reviduje své vztahy s dospělými i vrstevníky (viz Tajemství oblázkové hory, 2019), zkoumá hranice své moci (Prašina, 2018), může se vyrovnávat s drogovou závislostí (viz Jmenuji se Alice, 2002), kriminalitou, handicapem (viz www.bez-bot.cz, 2018) či smrtelností.

ABC

Čtrnáctideník pro mládež, vychází již od roku 1957. Zaměřuje se především na popularizaci vědeckotechnických fenoménů, jeho součástí jsou však také kreslené komiksové seriály.

Albatros (nakladatelství)

Největší a nejstarší české nakladatelství, které vydává knihy pro děti a mládež. Dnes je součástí mediální společnosti Albatros Media, a. s.

Bohumil Říha

Spisovatel, autor knih pro děti a mládež. Dlouhodobě patří mezi nejčtenější a nejoceňovanější české dětské autory. Laureát Ceny Hanse Christiana Andersena.

Zdeněk Burian

Významný malíř a velmi plodný ilustrátor 20. století, jenž svými kresbami opatřil stovky dobrodružných knih a stal se přední osobností paleoartu.

Česká literatura pro děti a mládež

Tvorba určená primárně dětským a dospívajícím vnímatelům (čtenářům a posluchačům) má v českém prostředí dlouhou tradici a řada českých autorů píšících či ilustrujících knihy pro děti se proslavila i v zahraničí.

Václav Čtvrtek

Oblíbený český spisovatel, autor literatury pro děti a televizních večerníčků, tvůrce legendárních pohádkových postav, např. loupežníka Rumcajse. Dnes se řadí mezi klasiky českých pohádek.

Čtyřlístek (časopis)

Specializovaný komiksový časopis postavený na titulním seriálu čtyř zvířecích hrdinů. Má nejdelší publikační historii a je určen dětem ve věku od 6 do 13 let.

Daisy Mrázková

Výtvarnice, ilustrátorka a spisovatelka knih pro děti, v nichž důmyslně propojila jejich textovou a výtvarnou složku. Držitelka ocenění Zlatá stuha za celoživotní literární a výtvarné dílo.

Jaroslav Foglar

Oblíbený spisovatel literatury pro mládež, autor legendárního komiksu Rychlé šípy a přední představitel českého skautského hnutí v Československu a později v Česku.

Alberto Vojtěch Frič

Český cestovatel, botanik, etnograf, spisovatel a fotograf. Jihoameričtí indiáni jej nazývali Karaí Pukú (Dlouhý lovec) a v Evropě mu přezdívali Lovec kaktusů.

Josef Hiršal

Básník, prozaik, překladatel, autor experimentální poezie i literatury pro děti.

Koule (časopis)

Jeden z prvních československých komiksových časopisů určený starším dětem a mládeži. Vycházel mezi lety 1926 a 1928 na novinovém papíře s mnoha obrázky a obrázkovými seriály.

Miloš Macourek

Filmový a televizní scenárista, básník a dramatik. Nejvíce se proslavil díky originálním scénářům k filmovým komediím, televizním seriálům i animovaným večerníčkům.

Malý zpravodaj

Československý komiksový časopis. Vycházel v letech 1930–1934.

Mladý hlasatel

Týdeník určený především pro mládež. Vycházel v nakladatelství Melantrich v letech 1935–1941.

Punťa

Pražský dětský komiksový časopis, vycházel v letech 1935 až 1942 jako zábavné čtení s psanými dobrodružnými příběhy. Jako první zveřejňoval nejlepší kolorované fotografie od svých čtenářů.

Karel Václav Rais

Prozaik a básník, jeden z nejznámějších představitelů českého literárního realismu, tvůrce tzv. venkovské prózy. Realisticky zobrazoval především život v Podkrkonoší a na Českomoravské vrchovině.

Rychlé šípy

Název fiktivního klubu pěti hochů z knih a komiksů spisovatele Jaroslava Foglara. Jeden z největších fenoménů české komiksové a populární kultury.

Václav Řezáč

Prozaik, básník a scenárista, který upoutal pozornost svými psychologickými romány o moci a jejím zneužití, skončil však jako autor nejznámějších československých budovatelských románů 50. let 20. století.

Sára Saudková

Česká portrétní fotografka a bývalá manažerka a partnerka fotografa Jana Saudka.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 33

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.