Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Alberto Vojtěch Frič

Alberto Vojtěch Frič

Český cestovatel, botanik, etnograf, spisovatel a fotograf. Jihoameričtí indiáni jej nazývali Karaí Pukú (Dlouhý lovec) a v Evropě mu přezdívali Lovec kaktusů.


A. V. Frič unknown Photograf (Studio, Praha, 1918) / Public domain https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Alberto_Vojtech_Fric_Praha_1918.jpg
Podrobné informace

*8. 9. 1882 Praha – 4. 12. 1944 Praha

 

Alberto Vojtěch Frič se narodil do rodiny právníka a náměstka pražského primátora Vojtěcha Friče. Studia na technice sice nedokončil, ale již od mládí byl považován za jednoho z největších znalců kaktusů v Evropě. Byl zván na vědecké konference i ke konzultacím odborníky evropského formátu.

Jako osmnáctiletý získal povolení k první cestě do Ameriky. V letech 1901–1929 podnikl sedm cest do Jižní a jednu do Severní Ameriky. V letech 1903–1913 žil více v Paraguayi, Brazílii a Argentině než doma. Nejvíce času strávil u kmene Čamakoko, z něhož pocházela jeho indiánská žena, s níž měl dceru Hermínu. Ta se dožila více než sta let, zemřela v roce 2009 a její četné potomstvo se ke svému českému původu hrdě dodnes hlásí (sami se nazývají Cechomacoco). V roce 1921 se Frič v Praze oženil a obě větve jeho potomků se setkaly až v roce 2000. Z kmene Čamakoko pocházel i indián Čerwuiš, kterého Frič přivezl i do Prahy, kde se léčil ze záhadné nemoci, která trápila jeho kmen..

Alberto Vojtěch Frič se věnoval studiu i sběru kaktusů a dalším přírodovědným pozorováním a zajímal se o život domorodých obyvatel. Kaktusy sbíral po celé Jižní Americe, od Mato Grossa, přes Gran Chaco až po stráně And v nadmořské výšce přes 5 000 m. Frič se vypracoval na největšího soudobého znalce kaktusů, popsal desítky nových druhů a shromáždil největší a nejcennější evropskou sbírku kaktusů své doby, kterou měl ve své pražské vile. Sbírka bohužel zanikla za protektorátu, kdy Fričovi chybělo palivo na vytápění skleníků.

I jako etnograf došel mezinárodního uznání. Získal několik desítek tisíc sbírkových předmětů indiánů Chaka a jihozápadní Brazílie, sestavil slovníky 36 indiánských jazyků, pořídil stovky fotografií atd. Od soudobých evropských cestovatelů se odlišoval svým humánním přístupem k domorodcům, pochopením jejich mentality a uměním s nimi komunikovat.

Na svých cestách pořizoval botanické a etnografické fotografie a je v tomto oboru české fotografie považován za průkopníka. Po návratu z cest se Frič věnoval i popularizační a spisovatelské činnosti. Kromě odborných statí a časopiseckých i novinových článků je autorem i řady ve své době velmi populárních cestopisných knih pro mládež.

Alberto Vojtěch Frič byl spolupracovníkem Muzea antropologie a etnografie v New Yorku a členem-korespondentem petrohradské Ruské akademie věd. Tam je také uložena převážná většina jeho etnografických sbírek, v pražském Náprstkově muzeu je k vidění pouze malý zlomek. Zemřel v Praze na následky tetanové infekce, pohřben je na hřbitově u krematoria v Praze-Motole.

Použité zdroje
Karel Crkal: Lovec kaktusů, Academia, Praha, 1983
Kol., Malý encyklopedický slovník A-Ž, Praha, Academia 1972
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alberto_Vojt%C4%9Bch_Fri%C4%8D
https://www.idnes.cz/xman/styl/fric-indiani-camakokove-cerna-kachna.A170609_112341_xman-styl_fro
https://www.checomacoco.cz/
https://www.fdb.cz/lidi-zivotopis-biografie/55934-a-v-fric.html

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.