Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Architektura (194 záznamů)

Palác Adria

Pozoruhodná pražská stavba provedená ve stylu rondokubismu, historické sídlo legendárního divadla Laterna magika.

Anežský klášter

Areál bývalého středověkého kláštera v Praze, zvaného také Na Františku, ve kterém se nachází jedny z nejstarších gotických staveb na našem území. Patřil k nejvýznamnějším českým klášterům v období přemyslovských králů.

Archeopark Pavlov

Archeologické muzeum umístěné v obci Pavlov, které se vyznačuje moderním vzhledem a unikátně provedeným architektonickým řešením výstavního prostoru.

Arkádové zámky

Druh renesančního zámku charakteristický pro české země, který je zároveň jedním z nejzajímavějších útvarů středoevropské architektury 16. a počátku 17. století.

Osada Baba

Pražská funkcionalistická vilová kolonie z první poloviny 20. století, ze šesti evropských kolonií moderního bydlení nejlépe zachovaná. Byla zapsána na seznam významných památek s označením Evropské dědictví.

Baťův mrakodrap

Nejvyšší budova v Československu meziválečné doby. Patří mezi osm nejvýznamnějších památek české architektury 20. století.

Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě

Románská trojlodní bazilika na Pražském hradě, jedna z mála velkých reprezentativních staveb knížecích Čech dochovaných do současnosti.

Bedřich Bendelmayer

Český architekt první poloviny 20. století, čelný představitel secese a novoklasicismu, autor řady veřejných budov.

Benedikt Ried

Dvorní architekt krále Vladislava II. Jagellonského, Ludvíka Jagellonského a Ferdinanda I. V Čechách stavěl reprezentativní církevní i světské stavby a vojenské stavby, které náleží k architektonicky nejhodnotnějším dílům pozdního středověku ve střední Evropě.

Besední dům

Monumentální novorenesanční stavba vysoké umělecké kvality od významného vídeňského architekta Theophila Hansena, která se stala historickým místem oznámení vzniku Československé republiky roku 1918.

Betlémská kaple

Prostor původně určený česky mluvícím kazatelům. Proslavila se především jako působiště českého reformátora Jana Husa.

Hrad Bezděz

Zřícenina raně gotického hradu, zhruba 6 km od města Doksy. Patří k nejvýznamnějším českým středověkým památkám a předním ukázkám středoevropského hradního stavitelství 13. století.

Zámek Blatná

Vodní tvrz, přestavěná na hrad a později zámek ve stejnojmenném městě v jižních Čechách. Je jedním z mála zachovaných vodních sídel v Čechách a vynikající ukázkou pozdně gotické aristokratické rezidence.

 

Hrad Bouzov

Hrad v Olomouckém kraji, přibližně 30 km severozápadně od Olomouce. Pro svůj romantický vzhled, vzešlý z přestavby z konce 19. století je jedním z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších hradů v České republice.

Boží muka

Označení pro drobné sakrální památky v krajině. Mají podobu sloupu nesoucího reliéf či drobný obraz s náboženským výjevem.

Brněnský hřbitov (Ústřední hřbitov města Brna)

Rozsahem největší hřbitov na území města Brna. Kulturně významné místo posledního odpočinku řady osobností spojených s uměleckým a intelektuálním životem Moravy. Architektonicky významné memento brněnského meziválečného funkcionalismu.

Zámek Bruntál

Zámek ve stejnojmenném městě; náleží k  nejvýznamnějším památkám českého Slezska. V jeho architektuře se ojedinělým způsobem snoubí prvky severské renesance a pozdního baroka.

Břevnovský klášter

Nejstarší český mužský klášter a v současné podobě jedna z předních památek české vrcholně barokní architektury. Nachází se v pražské čtvrti Břevnov a je hlavním sídlem benediktinského řádu v Čechách.

Zámek Buchlovice

Vrcholně barokní zámek ve stylu italské barokní vily, jehož součástí je jedna z nejcennějších zámeckých zahrad v Česku. Nachází ve stejnojmenné obci v Jihomoravském kraji.

František Maria Černý

Český funkcionalistický architekt, jenž je znám především jako autor nové podoby věží Emauzského kláštera.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 194

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.