Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě

Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě

Románská trojlodní bazilika na Pražském hradě, jedna z mála velkých reprezentativních staveb knížecích Čech dochovaných do současnosti.


Bazilika sv. Jiří. Autor: Prazak, licence CC BY-SA 2.5, https://cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD#/media/Soubor:Bazilika_Svat%C3%A9ho_Ji%C5%99%C3%AD_-_vstup.jpg
Podrobné informace

Bazilika sv. Jiří byla založena kolem roku 920 knížetem Vratislavem I., jako druhý nejstarší pražský kostel. Vysvěcena byla o pět let později, kdy do ní při této příležitosti byly přeneseny ostatky první české světice sv. Ludmily. V roce 967 se bazilika stala součástí prvního ženského kláštera v Čechách, který zde založil kníže Boleslav II. Jeho abatyším náleželo od 14. století až do roku 1782 právo korunovat společně s arcibiskupem pražským českou královnu. Po většinu 19. století byl chrám nevyužívaný a chátral, zachránila jej až rozsáhlá puristická rekonstrukce z let 1887–1908.

Dnešní podoba baziliky pochází ze 40. let 12. století. Tehdy byla po rozsáhlém požáru výrazně rozšířena a získala své charakteristické bílé věže, jeden z výrazných prvků panoramatu Pražského hradu. V dalších staletích byly přistavěny gotická kaple sv. Ludmily, renesanční vstupní portál na jižní straně a výrazné barokní průčelí spolu s kaplí sv. Jana Nepomuckého. Do barokní podoby byl původně upraven i chrámový interiér, po puristických úpravách však opět získal strohou románskou podobu s charakteristickými holými, málo členěnými stěnami a minimem plastických prvků. Hlavní loď je oddělena od bočních lodí arkádami a plnou zdí a uzavřena dřevěným trámovým stropem. Pozoruhodným prvkem je zde řada sdružených oken, skrze něž bylo možné sledovat dění v kostele z chrámových ochozů. Východní chór je zaklenut křížovou klenbou a zdoben vzácnými malbami z 12. století. Oproti zbytku kostela je zde podlaha položena výše, neboť prostor pod ní vyplnila chrámová krypta.

Kromě sv. Ludmily jsou v bazilice pochována i tři přemyslovská knížata. Ostatky Vratislava I. jsou od roku 1379 uloženy v kamenné tumbě, k níž byl v 15. století připojen dřevěný nástavec ve tvaru domečku s gotickými malbami. Identita zbylých dvou knížat není ani dnes s jistotou známa.

 

 

 

 

 

Použité zdroje
BENEŠOVSKÁ, Klára et al. Velké dějiny zemí Koruny české. Tematická řada, Architektura. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2009. 806 s. ISBN 978-80-7432-000-2.
CHlUSTIKOVÁ, Katarína. Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě a její stavební vývoj. Bakalářská práce na KTF UK, obhájeno 7.9.2009.
MERHAUTOVÁ, Anežka. Bazilika sv. Jiří na Pražském hradě. 1. vyd. Praha: Academia, 1966. 92, [7] s. Umělecké památky Pražského hradu; sv. 2.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.