Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Písmeno: m (129 záznamů)

Miloš Macourek

Filmový a televizní scenárista, básník a dramatik. Nejvíce se proslavil díky originálním scénářům k filmovým komediím, televizním seriálům i animovaným večerníčkům.

Magion 1

První československá družice vypuštěná do vesmíru a zároveň první z řady pěti malých družic československého, později českého kosmického programu.

Magion 2

Druhá československá družice. Dnes již nefunkční, avšak stále krouží kolem naší planety.  

Magion 3

Československá družice pro výzkum magnetosféry. Vypuštěna byla v roce 1991 a zkoumala hustotu ionosféry, což mělo zajistit přesnější předpovědi magnetických bouří.

Magion 4

První družice samostatné České republiky, vypuštěna byla v roce 1995. Jejím úkolem bylo určit rychlost pohybu magnetopauzy a zkoumat další optické jevy v atmosféře Země.

Magion 5

Pátá a poslední družice z řady Magion. Jejím úkolem bylo měřit magnetické pole Země, elektrické pole kolem sebe, plazmové vlny, sledovat polární záři, intenzitu, teplotu a hustotu nabitých částic a upřesnit délky slunečního cyklu.

Gustav Mahler

Hudební skladatel, považován i za geniálního operního dirigenta. Proslul výraznou érou šéfdirigenta ve Vídeňské dvorní opeře a v Metropolitní opeře v New Yorku. K jeho tvorbě se odvolávají osobnosti jako Arnold Schönberg, Dmitrij Šostakovič i jiní skladatelé 20. století.

Ernst Mach

Rakouský fyzik a filosof původem z Moravy. Působil jako děkan a rektor Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze. Stanovil důležité principy optiky, mechaniky a dynamiky vln.

Karel Hynek Mácha

Český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. Do čítanek se zapsal především jako autor lyricko-epické básně Máj (1836).

Josef Svatopluk Machar

Básník, prozaik, publicista a politik známý jako jeden z iniciátorů České moderny, spolu s F. X. Šaldou je též autorem jejího manifestu. Jeho styl se od předchozí rétorické lumírovské a ruchovské generace liší výrazným vyzdvihováním aktuálních společenských otázek.

Ladislav Machoň

Český architekt meziválečného období. Autor velkého množství projektů v duchu klasicizující moderny, podílel se na rekonstrukci řady historických staveb.

Vladimír a Věra Machoninovi

Čeští architekti tvořící společně v brutalistickém stylu. Proslavili se například stavbou pražského obchodního domu Kotva nebo hotelu Thermal v Karlových Varech.

Milan Machovec

Český filozof, humanistický a reformní marxista. V 60. letech patřil k mezinárodně respektovaným teoretikům filozofického dialogu marxistů a křesťanů. Svým osobitě pojatým marxistickým humanismem položil základy porozumění mezi oběma tábory.

Máchovo jezero

Jeden z nejznámějších a turisticky nejpopulárnějších rybníků v České republice.

Marie Majerová

Prozaička, překladatelka, divadelní kritička a jedna z tvůrkyň českého sociálního románu, pojednávajícího o vztahu mezi jedincem a společností. Působila též jako publicistka v periodikách Právo lidu, Komunistka či Rudé právo.

Malostranská vodárenská věž

Věž, které se též říká Petržilkovská. Je nejnižší vodárenskou věží v Praze a zároveň jedinou z historických vodárenských věží na levém břehu Vltavy.

Malostranský hřbitov

Historicky cenný areál hřbitova na pražském Smíchově. Svými klasicistními, romantizujícími a neogotickými náhrobky svědčí o proměnách a stylovém vývoji hřbitovní plastiky v 18. a 19. století. Je souhrnem cenných památek českého figurálního sochařství.

Malý zpravodaj

Československý komiksový časopis. Vycházel v letech 1930–1934.

Adina Mandlová

Filmová hvězda 30. a 40. let 20. století, v době své slávy patřila k nejoblíbenějším a nejobsazovanějším českým herečkám, byla známá i v zahraničí.

Budova SVU Mánes

Funkcionalistická budova Spolku výtvarných umělců Mánes spolu s vodárenskou věží vytvořila charakteristické panorama pražského novoměstského nábřeží.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 129

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.