Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Milan Machovec

Milan Machovec

Český filozof, humanistický a reformní marxista. V 60. letech patřil k mezinárodně respektovaným teoretikům filozofického dialogu marxistů a křesťanů. Svým osobitě pojatým marxistickým humanismem položil základy porozumění mezi oběma tábory.


MMachovec, FFUK, 1999. Autor: Pavel Tachecí. licence CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MMachovec,_FFUK,_1999.jpg
Podrobné informace

*23. 8. 1925 Praha – †15. 1. 2003 Praha

Milan Machovec patřil v průběhu 60. let k výlučným marxistickým myslitelům. Od roku 1950 do roku 1970 přednášel na Karlově univerzitě a patřil k těm akademikům, kteří během daného období utvářeli její intelektuální klima. Původně se v souladu s oficiální ideovou linií 50. let zaobíral dějinami husitského hnutí a středověkým křesťanským sektářstvím, ale jeho erudice v oblasti křesťanské teologie přispěla k tomu, že se Machovec stal v polovině 60. let již uznávaným teoretikem dialogu mezi marxisty a křesťanskou náboženskou obcí a svojí teorií dialogu jako takového výrazně napomohl představě občanské společnosti založené na široce pojaté vzájemné toleranci. Jeho představy o setkávání a rozhovorech věřících a marxistických ateistů se těšily velké pozornosti zejména v Rakousku, kde tento dialog nabýval na intenzitě. Machovcovo promýšlení křesťanské problematiky a jejího významu pro současnost nakonec vedlo k sepsání knihy Ježíš pro moderního člověka, která byla přeložena do celé řady světových jazyků a stala se ceněným příspěvkem pro posouzení role křesťanství v sekularizovaném světě.

Mimo své angažmá v marxisticko-křesťanském dialogu se Machovec významně spolupodílel na utváření intelektuální kultury českého humanistického marxismu a na všestranném ideovém uvolnění 60. let. Jeho kniha O smyslu lidského života vyšla poprvé roku 1957 a Machovec v ní svým přemýšlením o problému etiky, morálky a vztahu člověka ke světu a vědeckému vývoji výrazně redukoval dosavadní stalinský dogmatismus svým civilním, humanistickým pohledem na lidskou problematiku. Machovcova studie Tomáš G. Masaryk z roku 1968 pomohla během tzv.  pražského jara ke kladnému zhodnocení osobnosti prvního československého prezidenta, který byl řadu let oficiální propagandou dehonestován. Po roce 1968 nesměl Milan Machovec až do roku 1990 veřejně publikovat. Přesto měla  jeho tvůrčí činnost mezi lety 1957–1968 jako intelektuální a etický základ renesance občanské společnosti značný společenský dosah.

Použité zdroje
MACHOVEC, Milan a SLUNEČKO, Vladimír, ed. Filosofie tváří v tvář zániku. 2. vyd. Praha: Akropolis, 2006. 387 s. ISBN 80-86903-16-8.
MACHOVEC, Milan. Ježíš pro moderního člověka. 2. vyd., V nakl. Akropolis 1. Praha: Akropolis, 2003. 291 s. ISBN 80-7304-033-6.
MACHOVEC, Milan. O smyslu lidského života. 1. vyd. Praha: Orbis, 1957. 104, [3] s. Společenské vědy; Sv. 50. Knihovna Čs. společnosti pro šíření polit. a věd. znalostí; Sv. 160.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.