Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Státní zřízení (12 záznamů)

Česká národní banka

Ústřední banka státu. Jejím hlavním cílem je péče o cenovou stabilitu.

Naučné stezky

V České republice rozšířený druh turistických tras, po kterých jsou rozmístěny informační tabule se zajímavostmi o oblasti, kterou stezka prochází.

Nejvyšší kontrolní úřad

Nezávislý orgán pro kontrolu hospodaření se státním majetkem, kontrolu zadávání státních zakázek a plnění státního rozpočtu.

Parlament České republiky

Nositel zákonodárné moci. Je tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou a Senátem.

Prezident České republiky

Oficiální hlava státu. Ve vnitrostátní politice má plnit funkci stabilizujícího prvku, osobnosti, jež zastupuje všechny občany, navenek reprezentuje Českou republiku na mezinárodní úrovni.

Státní symboly

Symboly s reprezentační, identifikační a integrační funkcí. Státní symboly České republiky jsou velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť a státní hymna.

Ústava České republiky

Předpis nejvyšší právní síly upravující základní vztahy ve státě. Účinnosti nabyla k 1. 1. 1993, zdůrazňuje charakter České republiky jako demokratického právního státu a zakotvuje pravidla organizace a činnosti nejvýznamnějších státních orgánů.

Ústavní soud

Soudní orgán ochrany ústavnosti. Formálně stojí mimo soustavu obecných soudů.

Ústřední orgány státní správy

Orgány státní správy na nejvyšším organizačním stupni, typická je pro ně celostátní působnost a nadřízenost ostatním správním úřadům působícím v jejich oboru činnosti. Rozeznáváme dva typy – ministerstva a „jiné“ ústřední správní úřady.

Územní samospráva

Územní společenství občanů, kteří mají právo na samosprávu. Toto právo je zakotveno v Ústavě České republiky. Rozeznáváme obce, jako základní jednotky samosprávy, a kraje, jako vyšší územně správní celky.

Veřejný ochránce práv (ombudsman)

Veřejná funkce zřízená k ochraně osob před protiprávním jednáním úřadů a dalších institucí. Veřejný ochránce práv je odpovědný Poslanecké sněmovně a jeho funkční období je šest let.

Vláda ČR

Vrcholný orgán výkonné moci. Je kolektivním orgánem, skládá se z předsedy vlády, místopředsedů vlády a ministrů. Její postavení je upraveno v Ústavě, v hlavě třetí.

Zobrazeno 1 - 12 záznamů
z celkového počtu 12

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.