Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Písmeno: ch (17 záznamů)

Charta 77

Nejvýznamnější nezávislá občanská protestní iniciativa v Československu po roce 1968. Vznikla na základě tzv. helsinského závěrečného aktu o dodržování lidských práv z roku 1975. Charta 77 se stala symbolem morálního odporu proti komunistickému režimu.

Chataření a chalupaření

Tradiční volnočasové aktivity spočívající v trávení volného času v rekreačním objektu. Rozdíl mezi těmito dvěma druhy rekreace spočívá v povaze objektů a odlišné historii obou hnutí.

Cheb

Okresní město v nejzápadnějších Čechách v Karlovarském kraji, v historickém regionu Chebsko (Egerland). Žije v něm 32 tisíc obyvatel. V dějinách sehrálo významnou úlohu na česko-německém pomezí. Má řadu cenných památek a kvalitních kulturních institucí.

Chebský hrad

Zřícenina románského hradu ve městě Chebu. Jedná se o jedinou císařskou falc, sídlo určené pro příležitostný pobyt císaře Svaté říše římské, na území České republiky.

Petr Chelčický

Náboženský myslitel, spisovatel a překladatel, jedna z nejvýznamnějších postav české literatury období husitských válek a hlavní představitel pozdější podoby husitské ideologie.

Antonín Chittussi

Malíř, kreslíř, ilustrátor, významný český umělec po otci italského příjmení. Proslavil se především krajinomalbami, byl předchůdcem Antonína Slavíčka a do českého krajinářství přinesl nový pohled na zobrazení krajiny a položil počátky impresionismu.

Chmelařství

Světově uznávaná kultivace chmele otáčivého, který se používá pro výrobu piva. Chmelařství i výroba piva mají v České republice dlouhou tradici a nachází se zde mnoho velkých i malých pivovarů.

Chodí pešek okolo

Tradiční česká skupinová dětská hra s rozpočítadlem. Odkazy na slovo pešek se objevují v běžné komunikaci dospělých.

Chodský pes

České národní plemeno psů spjaté s románem Aloise Jiráska Psohlavci a k němu patřícími ilustracemi Mikoláše Alše. Je střední velikosti, klidný a přátelský černé barvy, výborný strážce a záchranář, lze ho považovat za součást kulturního dědictví.

Josef Chochol

Významný český kubistický architekt, urbanista, designér a teoretik architektury první poloviny 20. století.

Chovatelství

V Česku hojně rozšířená a tradiční činnost, spočívá ve vlastnictví zvířat pro hospodářské nebo zájmové využití. V zájmovém chovatelství převládají psi, a proto jsou Češi nazýváni národem pejskařů. Záchraně ohrožených druhů pomáhá na českém území přes deset zoologických zahrad.

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

Monumentální kostel v Kutné Hoře, v jehož architektuře se spojují nejlepší tradice středoevropské vrcholné a pozdní gotiky. Patří k nejambicióznějším a umělecky nejnáročnějším středověkým stavbám, jaké v českých zemích během středověku vznikly.

Christianizace českých zemí

Několik staletí trvající proces, během nějž obyvatelstvo českých zemí přijalo namísto dosavadních pohanských zvyklostí křesťanskou víru a začlenilo se do západní křesťanské tradice.

Chrudim

Okresní město s 23 tisíci obyvateli ve východních Čechách v Pardubickém kraji. Je známé jako sídlo unikátního Muzea loutkářských kultur a místo konání mezinárodních loutkářských festivalů.

Josef Chuchro

Violoncellista, první děkan pražské HAMU po roce 1989, kde ve své violoncellové třídě vychoval velkou část současné české interpretační špičky v oboru.

 

Ivana Chýlková

Divadelní, filmová a televizní herečka, zpěvačka. Jedna z nejvýraznějších a nejobsazovanějších hereček současnosti.

Věra Chytilová

avantgardní filmová scénáristka, režisérka a pedagožka FAMU. Patří k tzv. nové vlně československého filmu. Pro svůj experimentální a novátorský filmový výraz bývá často zvána „první dámou českého filmu“.

Zobrazeno 1 - 17 záznamů
z celkového počtu 17

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.