Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Josef Chochol

Josef Chochol

Významný český kubistický architekt, urbanista, designér a teoretik architektury první poloviny 20. století.


Autor: neznámý, vložil Martin wolf, Zdroj: https://www.pinterest.com/vhall3/josef-chochol, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Josef_Chochol_(1880-1956).jpg
Podrobné informace

*13. 12. 1880 Písek – 6. 7. 1956 Praha. Podle jiných pramenů – Karlovy Vary.

 

Josef Chochol vystudoval architekturu na České technice v Praze (dnes ČVUT) u Josefa Schulze a Jana Kouly, během studia získával praxi v projekční kanceláři Osvalda Polívky. Později pokračoval ve studiích na vídeňské Akademii výtvarných umění v ateliéru Otty Wagnera. Byl členem mnoha uměleckých skupin a spolků, např. Spolku výtvarných umělců Mánes, sdružení Artěl (Ateliéru pro výtvarnou práci v Praze), Pražských uměleckých dílen, Skupiny výtvarných umělců, uměleckého sdružení Tvrdošíjní, Skupiny architektů SIA, Uměleckého svazu Devětsil a Klubu architektů. Své stati publikoval v odborných časopisech, jako byly Volné směry, Styl, Stavba, ReD, Musaion nebo Der Bau.

Chochol byl významným představitelem kubismu, na počátku 20. let byl jedním z prvních českých architektů, kteří rozvíjeli avantgardní principy purismu a konstruktivismu (nerealizovaný návrh Osvobozeného divadla). Ve své pozdější tvorbě se přiklonil k funkcionalismu, jeho tvorba však již nedosáhla kvalit radikálního raného kubistického období. K jeho nejvýznamnějším projektům patří kubistické nájemní domy v Praze pod Vyšehradem – Kovařovicova vila v Libušině ulici, Hodkův nájemní dům v Neklanově ulici a rodinný trojdům na Rašínově nábřeží. Pozoruhodným dílem z rané etapy Chocholovy tvorby je Brožíkova síň na Staroměstské radnici. Byl rovněž spoluautorem dnes již neexistujícího Trojského mostu (předchůdce současného mostu Barikádníků).

Použité zdroje
Český architektonický kubismus: podivuhodný směr, který se zrodil v Praze: [Galerie Jaroslava Fragnera] = Czech architectural cubism: a remarkable trend that was born in Prague: [Jaroslav Fragner Gallery: 21.12.2006-11.02.2007. Praha: Galerie Jaroslava Fragnera, 2006. 171 s. ISBN 80-239-8368-7.
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
NOVOTNÝ, Michal, ed. Kubismus v české architektuře - sto let poté. Praha: Národní technické muzeum, 2013. 209 s. Práce z dějin techniky a přírodních věd; sv. 35. ISBN 978-80-7037-223-4.
ŠVÁCHA, Rostislav et al. Dějiny umění v českých zemích 800-2000. Vydání první. V Řevnicích: Arbor vitae societas, 2017. 991 stran. ISBN 978-80-88283-02-7.
ŠVÁCHA, Rostislav. Od moderny k funkcionalismu: proměny pražské architektury první poloviny dvacátého století. Praha: Victoria Publishing, 1995. 590 s. ISBN 80-85605-84-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.