Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Náboženství (57 záznamů)

Anežka Česká (česká světice)

Členka vládnoucího rodu Přemyslovců, řeholnice, zakladatelka kláštera Na Františku v Praze a řádu křižovníků s červenou hvězdou. Je patronkou českých zemí.

Ludvík Armbruster

Katolický kněz, filozof, teolog, pedagog a japanolog působící především v Japonsku a v Česku.

Český ateismus

Náboženský fenomén českého národa. Obyvatelé českých zemí prošli v průběhu historie několika nucenými změnami náboženského vyznání, v současné době sami sebe na základě oficiálních statistických údajů považují za jeden z nejateističtějších národů Evropy.

Bohuslav Balbín

Historik, všestranný literát, teoretik humanitních disciplín, pedagog a kněz. Svou encyklopedií a Obranou jazyka slovanského, zvláště českého zahájil období reformy politických a společenských důsledků bitvy na Bílé hoře.

Budhismus, hinduismus a čínská náboženství v českých zemích

Náboženství těšící se v české republice mezi širokou veřejností živému zájmu, často ovšem spíše v rovině výběru některých jeho prvků vedoucích ke zdravému životnímu stylu, bez hlubšího náboženského obsahu.

Církev československá husitská

Církev vzniklá v důsledku rozkolu v katolické církvi na začátku 20. století. Ideově odkazuje k české křesťanské tradici, včetně české reformace.

Cyril a Metoděj

Bratři ze Soluně, kteří vytvořili první slovanské písmo – hlaholici – a prosadili staroslověnštinu jako liturgický jazyk do tehdy výhradně latinské bohoslužby. Tímto činem položili základy slovanského písemnictví a kultury. Jsou hlavními patrony Moravy.

Česká konfese

Vyznání víry přijaté v roce 1575 představiteli nekatolických směrů v Království českém jako společný programový základ pro jejich boj za náboženskou rovnoprávnost.

Doba temna

Termín široce chápaný jako označení pro období náboženské nesvobody mezi lety 1620 a 1781. Může ovšem označovat také jiná období útlaku a nesvobody.

Emauzy (klášter Na Slovanech)

Benediktinský klášter, založený Karlem IV. na Novém Městě pražském. Proslavil se především jako středisko slovanské církevní vzdělanosti a umění a náleží k vynikajícím ukázkám architektury a umění Karlovy doby.

Českobratrská církev evangelická v českých zemích

Druhá největší církev a největší protestantská církev v České republice. Vznikla sloučením evangelických církví helvetského a augsburského vyznání.

Evangelikální hnutí v českých zemích

Hnutí navazující v českých zemích na působení především americké misie v 19. století. Většina evangelikálních církví je v ČR sdružena v České evangelikální alianci.

 

František Tomášek

Arcibiskup pražský a primas český v období tzv. normalizace a následné sametové revoluce. Významný je také jeho přínos v oblasti katechetiky.

Františkáni v českých zemích

Prvním doloženým františkánským domem v Čechách byl klášter Na Františku, založený Anežkou Přemyslovnou. V následujících obdobích založili v českých zemích své kláštery františkáni přísné i mírné observance.  V současné době se členové a členky františkánského řádu věnují modlitbě, misii a duchovní službě.

Mistr Jan Hus

Středověký kazatel, náboženský myslitel a pedagog. Usiloval o nápravu církve a byl za své názory upálen. Jeho učení je považováno za jeden z prvních kroků ke vzniku evropské reformace.

Petr Chelčický

Náboženský myslitel, spisovatel a překladatel, jedna z nejvýznamnějších postav české literatury období husitských válek a hlavní představitel pozdější podoby husitské ideologie.

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře

Monumentální kostel v Kutné Hoře, v jehož architektuře se spojují nejlepší tradice středoevropské vrcholné a pozdní gotiky. Patří k nejambicióznějším a umělecky nejnáročnějším středověkým stavbám, jaké v českých zemích během středověku vznikly.

Jan Sarkander (český světec)

Byl římskokatolický kněz působící na Moravě, byl umučen protestantskými funkcionáři během náboženských sporů stojících na počátku tzv. Třicetileté války. V roce 1995 byl svatořečen. Představuje zřejmě nejkontroverznějšího světce českých zemí.

Jezuité v českých zemích

Řád, jenž přišel do českých zemí v 16. století. V oblasti školství rozvinul velice moderní pedagogickou praxi. Kvůli své sepjatosti s habsburským královským rodem bývá ovšem v české společnosti vnímán kontroverzně.

Jistebnický kancionál

Sbírka duchovních písní v latině a češtině z 15. století; dnes nejdůležitějším zdrojem poznání husitské bohoslužby a husitských písní.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 57

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.