Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Český ateismus

Český ateismus

Náboženský fenomén českého národa. Obyvatelé českých zemí prošli v průběhu historie několika nucenými změnami náboženského vyznání, v současné době sami sebe na základě oficiálních statistických údajů považují za jeden z nejateističtějších národů Evropy.


ČTK/Černý Jan
Podrobné informace

Ateismus, či spíše absence deklarovaného náboženského vyznání, má dlouhodobě mezi českou populací vysoké zastoupení. Někdy proto bývá považována za výrazně ateistickou, či dokonce nejateističtější v Evropě. Při sčítání obyvatelstva v roce 2001 dosahovalo procento osob označujících sebe sama jako „bez náboženského vyznání“ téměř 60% z celkového počtu dotázaných obyvatel ČR, o deset let později se sice takto označila již „jen“ více než třetina respondentů, v tomto následujícím sčítání obyvatelstva ovšem nově přibyla možnost na otázku o náboženské víře neodpovídat, čehož využila téměř polovina dotazovaných. Zmíněné údaje korespondují s názory některých odborníků, že tzv. „český ateismus“ je spíše projevem většinového odporu k jasně deklarované náboženské příslušnosti než ateismem (tj. bytostným přesvědčením o nereálnosti nadpřirozena) jako takovým. Z toho tedy vyvozují, že víra v existenci některé formy transcendentálního duchovního principu je v Čechách obdobná jako v jiných zemích.

Jedním z důvodů zmíněného odporu k náboženské konfesionalizaci může být dějinný vývoj českých zemí, v němž došlo opakovaně k vynucované či společenskými trendy požadované konverzi jejich obyvatel – nejprve od protestantismu ke katolicismu, v období nadvlády komunismu pak ke státnímu ateismu. Vedle dalších příčin také díky tomu mohlo dojít k postupné ztrátě upřímné a zvnitřnělé konfesijní příslušnosti české populace, projevené mimo jiné právě odporem k příslušnosti k náboženským skupinám jako takovým.

Použité zdroje
Češi národ ateistů? In: Historie.cs [televizní pořad]. ČT 7. 8. 2008.
Český statistický úřad. Náboženská víra byvatel podle výsledků sčítání lidu 2011 [online] 27. 2. 2014 [cit. 28. 5. 2020]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/nabozenska-vira-obyvatel-podle-vysledku-scitani-lidu-2011-61wegp46fl

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.