Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Evangelikální hnutí v českých zemích

Evangelikální hnutí v českých zemích

Hnutí navazující v českých zemích na působení především americké misie v 19. století. Většina evangelikálních církví je v ČR sdružena v České evangelikální alianci.

 


modlitebna Církve bratrské. ČTK/Zehl Igor
Podrobné informace

Evangelikální hnutí v českých zemích samo sebe odkazuje mimo jiné k činnosti obnovené Jednoty bratrské. Jeho hlavní kořeny jsou ovšem definovatelné především v působení amerických misionářů mezi českým obyvatelstvem v 19. století. Pod jejich vlivem došlo k založení několika společenství, které se postupně spojily do dvou denominací: Bratrské jednoty baptistů a Církve bratrské (původně Jednoty českobratrské). Na počátku dvacátých let se v Československé republice utvořily také denominace Evangelické církve metodistické a Armády spásy. V této době se na české území dostává také první vlna letničních hnutí, z níž později vzniká Apoštolská církev. Pozdější vývoj evangelikálního hnutí částečně narušila komunistická nadvláda, která v otázkách církevního života zachovávala existující status quo. Nově vzniklá náboženská společenství tak musela působit v ilegalitě. V 80. letech 20. století přitom dochází k vrcholu rozvoje charismatických společenství. Uskupení, vzniklá z tohoto vývoje, se později většinově spojila do církve Křesťanské společenství, popřípadě do církve Slovo života. V 90. letech se pak začaly formovat další neocharismatické církve.

Hlavním orgánem zaštiťujícím a zastupujícím české evangelikální církve je Česká evangelikální aliance (ČEA), založená roku 1991. Je členem Evropské evangelikální aliance a Světové evangelikální aliance. Vedle ČEA existuje také Sdružení evangelikálních teologů podporující rozvoj evangelikální teologie, jež vydává časopis Theologia vitae. Dále v České republice působí několik evangelikálních teologických škol vzdělávajících budoucí pastory a misionáře, ale také sociální a pastorační pracovníky. Dalšími významnějšími evangelikálními organizacemi v České republice jsou například Křesťanská akademie mladých, Křesťanská misijní společnost, Univerzitní křesťanské hnutí či Biblická jednota. V celkovém součtu členů patří evangelikální společenství k minoritně zastoupeným náboženským společnostem, při posledním sčítání obyvatel v roce 2011 se k nim přihlásilo asi 45 000 lidí. Evangelikální církve ovšem zároveň patří k nejrychleji rostoucím křesťanským církvím.

Použité zdroje
HAVLÍČEK, Tomáš et al. Atlas náboženství Česka = The atlas of religions in Czechia. Vydání první. Praha: Karolinum, 2017. 223 stran. ISBN 978-80-246-3794-5.
NEŠPOR, Zdeněk R. a VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. První vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 655 stran. ISBN 978-80-246-3315-2.
VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004. 462 s. ISBN 80-7178-798-1.
Česká evangelikální aliance [online]. http://www.ea.cz/

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.