Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
František Tomášek

František Tomášek

Arcibiskup pražský a primas český v období tzv. normalizace a následné sametové revoluce. Významný je také jeho přínos v oblasti katechetiky.


František Tomášek. ČTK
Podrobné informace

 

*30. 6. 1899 Studénka – † 4. 8. 1992 Praha

 

František Tomášek se narodil v roce 1899 ve Studénce. Po svém kněžském vysvěcení působil jako katecheta a vyučující na olomoucké bohoslovecké fakultě. Stal se autorem dlouhou dobu komunisty jediného povoleného katolického katechismu, známého jako tzv. Tomáškův katechismus, kde se snažil vzbudit žákův zájem formou otázek a odpovědí. V říjnu 1949 byl tajně vysvěcen na olomouckého biskupa. V červenci 1951 byl komunistickou mocí zatčen a bez soudu na tři roky internován, po propuštění se vrátil ke své dřívější práci administrátora farnosti v Moravské Huzové u Olomouce. V této době se účastnil setkání Mírového hnutí katolického duchovenstva kolaborujícího s komunisty. Nebyl zde však výrazněji aktivní. V 60. letech mu jako jedinému českému knězi byla dovolena účast na všech čtyřech zasedáních druhého vatikánského koncilu. V této době byl také určen za apoštolského administrátora pražské diecéze (arcibiskup pražský byl v nuceném exilu v Římě). V roce 1976 byl jmenován kardinálem a následně arcibiskupem pražským. Ačkoli se zpočátku snažil vystupovat vůči komunistickému režimu nekriticky, postupně začal uplatňovat radikálnější postoj. V roce 1968 aktivně vystoupil proti Mírovému hnutí katolického duchovenstva a podpořil vznik reformně laděného hnutí Dílo katolické obnovy. V roce 1988 veřejně podpořil petici Augustina Navrátila otevřeně kritizující komunistický režim ze strany katolických věřících. Největší ohlas však získalo jeho vystoupení v listopadu 1989. Začátek sametové revoluce prožil ve Vatikánu, kde se účastnil svatořečení Anežky České, po svém návratu pronesl v katedrále svatého Víta v průběhu mše u příležitosti zmíněné kanonizace ostře protirežimní projev, kterým výrazně podpořil české katolíky v boji proti režimu. V následujících měsících byl hlavním realizátorem změn v katolické církvi a v roce 1990 doprovázel papeže Jana Pavla II. při jeho návštěvě Československa. O rok později na svou funkci rezignoval a v létě 1992 zemřel. Jako primas český jednal vždy v souladu s papežským stolcem a podporoval reformy druhého vatikánského koncilu, především proměnu liturgie, která byla v období komunismu možná a souzněla s jeho katechetickým zaměřením.

 

Použité zdroje
BALÍK, Stanislav a kol. Primasové katolické církve: země střední Evropy v čase komunismu. 1. vyd. Brno: CDK (Centrum pro studium demokracie a kultury), 2010. 203 s., viii s. obr. příl. ISBN 978-80-7325-225-0.
LARISH, Jan. Osobnosti víry – František kardinál Tomášek. In: Doo.cz [online dokument] Diecéze Ostravsko-Opavská [cit. 12.4. 2020] Dostupné z: https://www.doo.cz/kontakty/96-zpravy/rok-v%C3%ADry/1425-osobnosti-viry-frantisek-kardinal-tomasek-general-bez-vojska.html

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.