Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Ludvík Armbruster

Ludvík Armbruster

Katolický kněz, filozof, teolog, pedagog a japanolog působící především v Japonsku a v Česku.


Ludvík Armbruster Michal Maňas / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)
Podrobné informace

*16. 5. 1928 Praha

Profesor Ludvík Armbruster, rakouský státní příslušník české národnosti, se narodil v Praze, kde také absolvoval gymnaziální studia. Po maturitě vstoupil do jezuitského řádu, kde studoval filozofii a teologii. V roce 1950 byl spolu s ostatními příslušníky řádu internován a krátce na to jako rakouský státní příslušník vyhoštěn z Československa. Odešel do Říma, kde na Papežské gregoriánské univerzitě studoval teologii, dva roky v Japonsku studoval japanologii a na univerzitě Sophia v Tokiu obhájil doktorát z filozofie. Studia zakončil na Teologické fakultě Sankt Georgen ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo), v roce 1959 tam byl i vysvěcen na kněze. Od roku 1961 žil a pracoval v Japonsku. Na univerzitě Sophia v Tokiu přednášel filozofii, od roku 1969 jako řádný profesor. V letech 1965–1970 vedl kněžský seminář v Tokiu a v letech 1975–1983 byl ředitelem centrální knihovny univerzity Sophia.

Po roce 1989 se aktivně zapojil do obnovy jezuitské řeholní provincie v Česku a začal pedagogicky působit i na pražské Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. V letech 2003–2010 tuto fakultu vedl jako její děkan.

Ludvík Armbruster je autorem řady odborných studií, psaných především v japonštině. Věnoval se zvláště německému idealismu od Kanta k Hegelovi, Hegelovým materialistickým následovníkům, fenomenologii a existencialismu. Jeho filozofické úvahy jsou odpovědí na aktuální otázky japonského poválečného života. Věnoval se i recepci křesťanství a evropské kultury v japonské společnosti a problémům šířeji interkulturním. V češtině vyšel i knižní rozhovor s ním pod názvem Tokijské květy.

Za svou činnost obdržel řadu ocenění. Je držitelem rakouského Čestného kříže za vědu a umění a českého vyznamenání Medaile za zásluhy I. stupně a nositelem Stříbrné pamětní medaile Senátu Parlamentu ČR.

Použité zdroje
http://www.jesuit.cz/clen.php?id=10
https://www.ikarmel.cz/autori/armbruster-ludvik
https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/armbrs.html

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.