Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Chrudim

Chrudim

Okresní město s 23 tisíci obyvateli ve východních Čechách v Pardubickém kraji. Je známé jako sídlo unikátního Muzea loutkářských kultur a místo konání mezinárodních loutkářských festivalů.


Resselovo náměstí - Autor: Harold, licence CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Resselovo_n%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD#/media/File:Chrudim,_Resselovo_n%C3%A1m.,_severn%C3%AD_strana_(2018-07-01;_03).jpg
Podrobné informace

Chrudim leží jižně od Pardubic na řece Chrudimce na severním úpatí Železných hor. Město se vyvinulo z raně středověkého hradiště. Poprvé je zmiňováno v Kosmově kronice k roku 1055, kdy zde při vojenském tažení zemřel kníže Břetislav I. V druhé polovině 13. století zde Přemysl Otakar II. nechal vytyčit královské věnné město. Za husitských válek Chrudim kapitulovala (1421) a přidala se na stranu husitů. Největší rozvoj přineslo 16. století, největší úpadek naopak 17. a 18. století. Od roku 1751 do roku 1849 byla Chrudim sídlem krajského úřadu. V té době vyhořela obě předměstí (1850) a posléze utrpěla několika povodněmi. Ve druhé polovině 19. století zde vznikla Wiesnerova strojírenská továrna, pozdější slavný producent výtahů a eskalátorů Transporta, Popperova továrna na obuv – dnešní výrobce punčoch a spodního prádla Evona. V roce 2013 se Chrudim stala historickým městem roku.

Navzdory několika požárům v dávnější minulosti a dílčím demolicím historické zástavby hlavně na předměstích v dobách komunismu si Chrudim zachovala řadu cenných památek. Patří k nim především čtyři gotické kostely: Nanebevzetí Panny Marie, sv. Kateřiny, sv. Michaela archanděla a Povýšení sv. Kříže. Dále je to zástavba Resselova náměstí, pozůstatky městských hradeb s baštou Prachárna (dnes expozice chrudimského opevnění), ale také řada jednotlivých staveb, jako jsou Stará a Nová radnice, Mydlářovský dům (dnes Muzeum loutkářských kultur), Rozvodovský dům, Ceregettiho dům, Khomovský dům, Neuperský dvůr a z moderní architektury vila Oldřicha Sýkory či městské Divadlo Karla Pippicha. Turistickými lákadly města jsou však především moderně koncipované Muzeum loutkářských kultur a Muzeum barokních soch. Ve městě dále funguje pozoruhodné regionální muzeum a také expozice minerálů, hornin a kamenných desek s geologickou stezkou. Nedaleko Chrudimi se nachází lanový park Podhůra a unikátní dřevěná rozhledna Bára od architekta Martina Rajniše (2009). Z pravidelných kulturních akcí uveďme přehlídku amatérských loutkářských souborů Loutkářská Chrudim.

V Chrudimi se narodili středověký humanista a právník Viktorin Kornel ze Všehrd, vynálezce lodního šroubu Josef Ressel a operní pěvkyně Dagmar Pecková. Osobní pouto pojilo s městem i hudební skladatele Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka a Zdeňka Fibicha nebo malíře Alfonse Muchu.

Použité zdroje
BOČEK, Petr a kol. Chrudim: vlastivědná encyklopedie. Vydání druhé, rozšířené. Chrudim: Město Chrudim, 2018. 279 stran, viii stran obrazových příloh. ISBN 978-80-906318-2-3.
FROLÍK, Jan a SIGL, Jiří. Chrudim v pravěku a středověku: obrazy každodenního života. Chrudim: Okresní muzeum Chrudim, 1998. 139 s. ISBN 80-902531-0-5.
KALHOUS, Radek, ŠULC, Ivo a FRANCOVÁ, Eva. Chrudim: ...jak ji (ne)znáte. Vydání první. [Chrudim]: Město Chrudim, 2014. 251 stran. ISBN 978-80-270-1247-3.
SEMOTANOVÁ, Eva et al. Chrudim [kartografický dokument]. 1. vyd. Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2003. 1 atlas (xii, 12 s. textu a fot., 39 mapových listů). Historický atlas měst České republiky; 13. ISBN 80-7286-046-1.
ŠULC, Ivo. Chrudim. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2010. 49 s., [96] s. obr. příl. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7432-065-1.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.