Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Chodí pešek okolo

Chodí pešek okolo

Tradiční česká skupinová dětská hra s rozpočítadlem. Odkazy na slovo pešek se objevují v běžné komunikaci dospělých.


Autor: Josef Mirovský
Podrobné informace

Chodí pešek okolo patří ke starým českým skupinovým hrám, rozšířeným především mezi nejmenšími dětmi. Na začátku hry se vylosuje jeden hráč, kterému připadne role „peška“. Ostatní hráči usednou do dřepu nebo se posadí na zem do kruhu a zavřou oči. Poté zpívají nebo odříkávají rozpočítadlo:

 

„Chodí pešek okolo,

nedívej se na něho!

Kdo se na něj koukne,

toho pešek bouchne.

Ať je to ten, nebo ten,

praštíme ho koštětem!“ (Nebo: „ten musí jít z kola ven!“)

 

Během odříkávání obchází pešek kruh po jeho vnější straně a při vyslovení poslední slabiky rozpočítadla udeří sedícího hráče, k němuž v tu chvíli došel. Dotyčný hráč se poté musí pokusit peška chytit a honí se s ním kolem kruhu, zatímco se pešek snaží obsadit jeho místo. Pokud označený hráč peška nedohoní před tím, než si pešek sedne na jeho místo, musí si s ním vyměnit roli, a má tím pádem „peška“. Pokud ho naopak dohoní dříve, než si pešek stihne sednout na jeho místo, hráč s funkcí peška dál pokračuje ve hře v původní roli.

Slovo „pešek“ se často vyskytuje v běžné české komunikaci, nezřídka jako součást ustáleného spojení „dostat peška“. Odkazuje na náhodnost a libovolnost výběru při rozdělování neoblíbených nebo nevděčných úkolů, o něž nikdo nestojí. Fráze „mít peška“ se používá také ve významu „mít smůlu“, kde slovo „pešek“ je zdrobnělinou výrazu „pech“, používaném v ustáleném spojení „mít pech“ (z něm. das Pech – „smůla, neštěstí“).

Použité zdroje
Chodí Pešek okolo. In: Lexikonher.cz [online] [cit. 11. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.lexikonher.cz/hry-pro-deti/chodi-pesek-okolo
Jak se hraje Chodí pešek okolo - Klasická česká hra. In: Karetní a jiné společenské hry [online] [cit. 11. 1. 2020]. Dostupné z: https://karetnihry.blogspot.com/2017/07/chodi-pesek-okolo.html
KAVKOVÁ, Alice. Retrohraní: přes 200 her z doby, kdy nebyly mobily. 1. vydání. Brno: CPress, 2019. 207 stran. ISBN 978-80-264-2787-2.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.