Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Chebský hrad

Chebský hrad

Zřícenina románského hradu ve městě Chebu. Jedná se o jedinou císařskou falc, sídlo určené pro příležitostný pobyt císaře Svaté říše římské, na území České republiky.


Pohled na nádvoří chebkého hradu s románskou věží a hradní kaplí. Autor: Aleksandr Sukhanek.
Podrobné informace

Chebský hrad byl založen v první třetině 12. století, kdy bylo Chebsko součásti bavorské Severní marky (Nordgau). V roce 1180 jej nechal římský císař Fridrich I. Barbarossa přebudovat na císařskou falc s výstavním palácem, odpovídajícím nárokům panovníka a jeho dvora. Po definitivním připojení Chebska k českému státu roku 1322 se hrad stal majetkem českých králů, z nichž zde ovšem delší dobu ovšem pobýval pouze Jiří z Poděbrad. Za třicetileté války zde byli roku 1634 zavražděni přívrženci vojevůdce Albrechta z Valdštejna (samotný Valdštejn byl následně zabit přímo ve městě). Po roce 1652 došlo ke zboření hradeb a začlenění zbylých hradních staveb do nově budované barokní pevnosti. Ta však byla v roce 1742 během války o rakouské dědictví dobyta francouzskými vojsky a hrad byl vypleněn a pobořen.

Do dnešní doby se z hradu zachovala čtvercová obranná Černá věž z čedičových kvádrů, zbytky honosného císařského paláce s krby a sdruženými okny a především hradní kaple sv. Erharda a sv. Uršuly z počátku 13. století. Ta byla vybudována ve dvou patrech, propojených uprostřed osmibokým průhledem, přičemž obě patra sloužila jako samostatné kaple. Každé z pater navíc reprezentuje jiný architektonický styl. Zatímco strohé, potemnělé přízemí je vybudováno ještě v románském slohu, horní prosvětlené patro se štíhlými mramorovými sloupy a elegantní žebrovou klenbou svým provedením náleží k rané gotice. Důmyslné uspořádání prostoru kombinující oba slohy, bohatá figurální výzdoba sloupových hlavic a preciznost řemeslného provedení řadí kapli k architektonicky nejhodnotnějším stavbám svého druhu, které ve střední Evropě v této době vznikly.

Použité zdroje
DAVID, Petr a SOUKUP, Vladimír. Dějiny hradů a tvrzí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2012. 432 s. ISBN 978-80-242-3745-9.
DOSTÁL, Tomáš. Chebský hrad a vybrané studie z dějin města Chebu a Chebska. Cheb: Město Cheb, 2015. 159 stran. ISBN 978-80-260-8690-1.
DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 3., opr. vyd. Praha: Libri, 2009. 733 s. ISBN 978-80-7277-402-9.
SOKOL, Jan et al. Cheb: městská památková rezervace a hrad. 1. vyd. Praha: Sportovní a turistické nakladatelství, 1966. 55 s.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.