Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Cheb

Cheb

Okresní město v nejzápadnějších Čechách v Karlovarském kraji, v historickém regionu Chebsko (Egerland). Žije v něm 32 tisíc obyvatel. V dějinách sehrálo významnou úlohu na česko-německém pomezí. Má řadu cenných památek a kvalitních kulturních institucí.


Náměstí Krále Jiřího - Autor: SchiDD, licence CC BY-SA 4.0 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_Kr%C3%A1le_Ji%C5%99%C3%ADho_z_Pod%C4%9Bbrad_(Cheb)#/media/File:Eger-Cheb-Marktplatz-1.jpg
Podrobné informace

Cheb leží na horním toku Ohře a první zmínka o něm pochází z roku 1061. Jeho základem však bylo slovanské hradiště již z 9. století na skalnatém návrší nad řekou. V průběhu 12. století, kdy Chebsko ovládal římskoněmecký císař Fridrich I. Barbarossa, vyrostl na místě hradiště pevný kamenný hrad (tzv. falc), druhý nejstarší u nás. Ve středověku byl Cheb jako svobodné říšské a později královské město na česko-německém pomezí významným dějištěm panovnických návštěv, diplomatických jednání, sněmů a slavností, odehrála se zde královská svatba Václava II. (1285) a byl zde také zavražděn slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna (1634). Město bylo střediskem humanistické vzdělanosti a řemeslné výroby (intarzovaný nábytek, medovina, pivo), rozvoj školství a průmyslu pokračoval i v 19. století (výroba jízdních kol). Obyvatelstvo Chebu a okolí bylo v naprosté většině německojazyčné, přestože oblast byla od roku 1322 trvalou součástí českých zemí. Po první světové válce podnikli chebští Němci neúspěšný pokus odpojit se od Československa a v říjnu 1938 nadšeně vítali Adolfa Hitlera. Koncem druhé světové války Cheb poškodilo bombardování, po roce 1945 byla většina německy hovořících Chebanů vysídlena a město se téměř vylidnilo. Řadu domů už se pak nepodařilo dosídlit a zchátraly. Až do roku 1989 pak bylo vinou těsné blízkosti železné opony na periferii státu i na okraji zájmu. K opětovnému rozvoji přispěla po sametové revoluci turistika a obchod s Německem, velké tržnice zde provozovala zejména početná vietnamská menšina.

Navzdory značným ztrátám na historických objektech v dobách komunismu a v menší míře i po roce 1989 nabízí současný Cheb návštěvníkům stále velkou řadu atraktivních pamětihodností. Vedle hradu s unikátní dvojpodlažní kaplí sv. Erharda a Uršuly je to městský románsko-gotický chrám sv. Mikuláše, gotický františkánský klášter s nejstarším původním krovem v Čechách či středověké měšťanské domy kolem náměstí, kde lze absolvovat specializovanou prohlídku staletých krovů. Naproti emblematické skupině kupeckých domů Špalíček sídlí uprostřed náměstí v památném domě, kde byl zavražděn Albrecht z Valdštejna, regionální muzeum s cennými sbírkami. Vysokou úroveň mají výstavy Galerie výtvarného umění, populárního Retromuzea a fotografické Galerie 4. Ve městě dále sídlí Západočeské divadlo, modernizované kino Svět a Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni. Pořádá se zde Mezinárodní festival dechových orchestrů mladých (FIJO), výtvarné sympozium Chebské dvorky a Valdštejnské slavnosti.

Použité zdroje
BÄUMLOVÁ, Michaela, ČERNÝ, Zbyněk a FIŠER, Marcel. Obrazy Chebu: ikonografie města od nejstarších vyobrazení do 20. století. Cheb: Muzeum, 2015. 239 stran. ISBN 978-80-85018-86-8.
BOHÁČ, Jaromír, JANÁČEK, Josef a KUBŮ, František. Albrecht z Valdštejna a Cheb = Albrecht von Wallenstein und Eger. 2., dopl. vyd. Cheb: Krajské muzeum Cheb ve spolupráci se Státním okresním archivem Cheb, 2005. 135 s. ISBN 80-85018-53-5.
BOHÁČ, Jaromír. Cheb - město = Cheb/Eger - Stadt. V Domažlicích: Nakladatelství Českého lesa, 1999. 240 s., [24] s. obr. příl. (některé barev.). Historicko-turistický průvodce; č. 11. ISBN 80-86125-08-4.
BOHÁČ, Jaromír. Cheb. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2008. 85 s., [76] s. obr. příl. Zmizelé Čechy. ISBN 978-80-7185-899-7.
ŠAMÁNKOVÁ, Eva. Cheb. 1. vyd. Praha: Odeon, 1974. 294 s., 4 l. obr. příl. Památky; sv. 26.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.