Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Osobnosti (47 záznamů)

Madeleine Albrightová

Madeleine Albrightová (Madeleine Albright), bývalá ministryně zahraničních věcí USA česko-židovského původu; významně se zasloužila o rozšíření NATO o země bývalého východního bloku.

Edvard Beneš

Československý prezident, působil v této funkci i v exilu během druhé světové války.

Cyril a Metoděj

Bratři ze Soluně, kteří vytvořili první slovanské písmo – hlaholici – a prosadili staroslověnštinu jako liturgický jazyk do tehdy výhradně latinské bohoslužby. Tímto činem položili základy slovanského písemnictví a kultury. Jsou hlavními patrony Moravy.

Lubomír Doležel

Český lingvista a literární teoretik zabývající se stylistikou, naratologií a teorií fikčních světů. Působil nejen v Československu, ale i v USA, především však v Kanadě a v Česku.

 

 

 

Antonín Dostál

Český lingvista, významný byzantolog a paleoslavista 20. století působící v Československu, SRN a v USA. Jeho vědecké dílo bylo od 60. let respektováno i v zahraničí.

 

Alois Eliáš

Československý generál, účastník protirakouského i protinacistického odboje, předseda protektorátní vlády. Za svou spolupráci s československým odbojem byl nacisty popraven.

Jan Fischer

předseda vlády od dubna 2009 do července 2010 a kandidát na prezidenta České republiky v roce 2013

František Tomášek

Arcibiskup pražský a primas český v období tzv. normalizace a následné sametové revoluce. Významný je také jeho přínos v oblasti katechetiky.

Klement Gottwald

Československý politik, předseda vlády a prezident za socialistické diktatury.

Eduard Grégr

Český lékař, novinář a politik, starší bratr Julia Grégra, s nímž se stal vůdčí postavou redakce Národních listů. Představitel radikálně liberální české politiky druhé poloviny 19. století, člen Národní strany svobodomyslné (mladočeské) a poslanec zemského sněmu a říšské rady.

Julius Grégr

Český právník a advokát, spolu se svým bratrem Eduardem přední novinář a politik, spoluzakladatel tzv. mladočeské strany a deníku Národní listy. Jako jeden z prvních se v české politice opíral o vliv novin na utváření veřejného mínění.

Emil Hácha

Český právník a státník, prezident senátu Nejvyššího správního soudu Československa, prezident Česko-Slovenské republiky a státní prezident protektorátu Čechy a Morava.

Milan Hodža

Československý politik, státník, novinář a publicista původem ze Slovenska, desátý předseda vlády Československé republiky.

Emil Holub

Český lékař, etnograf, kartograf a cestovatel, který podnikl dvě velké výpravy na africký kontinent a pořídil tam rozsáhlou přírodovědnou a etnografickou sbírku.

Gustáv Husák

Československý politik a osmý prezident Československa. Bývá označován jako normalizační prezident.

Jan Sarkander (český světec)

Byl římskokatolický kněz působící na Moravě, byl umučen protestantskými funkcionáři během náboženských sporů stojících na počátku tzv. Třicetileté války. V roce 1995 byl svatořečen. Představuje zřejmě nejkontroverznějšího světce českých zemí.

Maria Jeritza

Světově uznávaná pěvkyně (dramatický soprán), působila v první polovině 20. století především ve Vídni a New Yorku.

 

 

 

 

 

Josef Beran

Katolický duchovní, kardinál a arcibiskup pražský, politický vězeň nacistického i komunistického režimu. Po nucené emigraci žil v Římě.

Karel Starší ze Žerotína

Přední moravský šlechtic a politik předbělohorské epochy. Byl jednou z mála osobností, která se v době vyhrocených náboženských sporů v českých zemích snažila o zachování míru.

Erazim Kohák

Český filozof s výraznou vazbou na téma ochrany životního prostředí. Většinu svého života prožil v USA, kde se akademicky věnoval otázkám vztahu člověka a světa, rozvoji fenomenologie a problémům etiky.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 47

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.