Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Emil Hácha

Emil Hácha

Český právník a státník, prezident senátu Nejvyššího správního soudu Československa, prezident Česko-Slovenské republiky a státní prezident protektorátu Čechy a Morava.


Zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emil_H%C3%A1cha_4.jpg
Podrobné informace

*12. 7. 1872 Trhové Sviny – 27. 6. 1945 Praha

Emil Dominik Josef Hácha vystudoval střední školu v Českých Budějovicích a roku 1896 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Pracoval jako úředník zemského výboru Království českého a roku 1916 byl povolán do Vídně jako rada Nejvyššího správního soudního dvora. V té době již udržoval kontakty s Maffií (ústředním orgánem českého domácího odboje). Po vzniku Československa v roce 1918 se Hácha stal členem senátu Nejvyššího správního soudu, v roce 1925 jej Tomáš Garrigue Masaryk jako hlava státu jmenoval jeho prezidentem.

Pro Emila Háchu se stal osudným rok 1938. Zemřela mu manželka a jeho jediná dcera se rozvedla. Hácha se chystal do penze, ale místo toho byl 30. 11. 1938 (doba po podepsání mnichovské dohody) zvolen prezidentem Česko-Slovenské republiky. Dne 15. 3. 1939 se při návštěvě Berlína sešel s Josephem Goebbelsem a Adolfem Hitlerem a ti jej doslova přinutili svěřit Čechy a Moravu do ochrany třetí říše. Po vyhlášení protektorátu (16. 3. 1939) se jako státní prezident protektorátu Čechy a Morava ocitl ve velmi obtížné situaci. Okupanty pohrdal, a dokud mohl spolupracovat s předsedou protektorátní vlády generálem Aloisem Eliášem, uplatňoval ve svém jednání politiku tzv. retardace (pasivní odpor). V říjnu 1939 odmítl složit slib věrnosti Hitlerovi a říšskému protektoru Konstantinu von Neurathovi. Osamělý a zlomený Hácha neměl od roku 1942 důvěru ani okupantů a českých kolaborantů, ale ani domácího a zahraničního odboje. Konec války a své zatčení 13. 5. 1945 si starý a těžce duševně nemocný Emil Hácha sotva uvědomoval. Zemřel 27. 6. 1945 v pankrácké vězeňské nemocnici. Pohřben byl v rodinné hrobce na Vinohradském hřbitově, avšak jeho jméno nesmělo být na pomníku až do roku 1989 uvedeno.

Emil Hácha se stal symbolem kolaborace s nacistickým režimem (tzv. háchovština). Nebyl však kolaborantem typu Emanuela Moravce a vždy se snažil pomáhat zájmům českého a slovenského národa.

Použité zdroje
CHURAŇ Milan a kol., Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století, Libri, Praha 1994
RANDÁK Jan a kol., Osobnosti českých dějin, Euromedia Group - Knižní klub, Praha 2013
PASÁK Tomáš, JUDr. Emil Hácha: 1938 - 1945, Horizont, Praha 1997

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.