Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Magion 4

Magion 4

První družice samostatné České republiky, vypuštěna byla v roce 1995. Jejím úkolem bylo určit rychlost pohybu magnetopauzy a zkoumat další optické jevy v atmosféře Země.


Podrobné informace

Magion 4 je čtvrtá z řady pěti družic československého (resp. českého) kosmického programu, která byla vypuštěna raketou Molnija-2BL dne 3. 8. 1995 z kosmodromu Pleseck v Rusku v rámci programu INTERBALL. Název družice odráží její využití – výzkum parametrů magnetického pole, ionosféry a plazmatu planety.

Vývoj družice probíhal v Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd České republiky. Družice Magion 4 byla vypuštěna spolu s družicí Interball 1, od které se oddělila po necelých 11 hodinách. Rozměrově byla družice Magion 4 velmi podobná Magionu 2 a 3 a měla hmotnost 58,7 kg. Po vypuštění se dostala na svou dráhu s parametry – apogeum (odzemí) 193 000 km a perigeum (přízemí) 1000 km a planetu oblétla jednou za 96 hodin. Přístrojové vybavení zahrnovalo rentgenový fotometr, vlnový a spektrální analyzátor, třísložkový magnetometr, energetický spektrometr elektronů a protonů, plasmový detektor a další přístroje. Česká družice monitorovala rychlost pohybu magnetopauzy a sledovala další optické jevy v atmosféře Země.

Družice Magion 4 ukončila svoji misi 23. 9. 1997, když selhávalo její elektrické napájení. Družice stále létá kolem Země, ačkoli už neposílá žádná data.

 

 

Použité zdroje
PACNER, Karel. Češi v kosmu. Vyd. 1. Praha: Academia, 2011. 191 s. Průhledy; sv. 9. ISBN 978-80-200-2033-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.