Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Hrad Bouzov

Hrad Bouzov

Hrad v Olomouckém kraji, přibližně 30 km severozápadně od Olomouce. Pro svůj romantický vzhled, vzešlý z přestavby z konce 19. století je jedním z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších hradů v České republice.


Pohled na hlavní průčelí hradu. Autor: Aleksandr Sukhanek
Podrobné informace

Bouzov byl postaven mezi lety 1290–1300 šlechticem Búzem z Moravičan. Mezi jeho majitele se řadili ve 14. století synovec Karla IV. Jošt Lucemburský a v 15. století král Jiří z Poděbrad. V roce 1696 jej zakoupil řád německých rytířů (dnes nazýván německý řád), v jehož vlastnictví zůstal až roku 1939. Řád v této době zastával silně protinacistické postoje, v jejichž důsledku mu byl po zřízení protektorátu Čechy a Morava Bouzov spolu s veškerým dalším majetkem zabaven. Po druhé světové válce přešel do vlastnictví československého státu. Právní okolnosti tohoto aktu zůstávají dodnes předmětem sporů a řád dlouhodobě usiluje o navrácení Bouzova do svého vlastnictví.

Současná podoba hradu je dána rozsáhlou a nákladnou přestavbou, provedenou v letech 1896–1910 na příkaz řádového velmistra, arcivévody Evžena Habsburského. Bouzov se měl stát velmistrovým sídlem, určeným taktéž pro přijímání nových členů, zasedání řádové kapituly a ochranu řádových relikvií. Byl proto od základu přestavěn v romantickém duchu, ztělesňujícím tehdejší ideály a dějiny řádu. Jeho nová vnější podoba byla výrazně ovlivněna německými a rakouskými hrady, bohatě vyzdobené interiéry pak byly osazeny historickým a historizujícím nábytkem. Tím sice Bouzov ztratil z velké části svou historickou autentičnost, avšak díky vysoké umělecké hodnotě rekonstrukce se jejím autorům podařilo vytvořit stavbu, která u širší veřejnosti do značné míry představovala ztělesnění ideálu romantického hradu.

Od druhé poloviny 20. století se hrad stal i oblíbenou filmovou lokací. Natáčeno zde bylo množství filmů a seriálů, např. Arabela se vrací (1993), O princezně Jasněnce a létajícím ševci, fantasy Princezna Fantaghiro či německý film z období druhé světové války Napola.

Použité zdroje
David, Petr a Soukup, Vladimír. Dějiny hradů a tvrzí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2012. 432 s. ISBN 978-80-242-3745-9.
Plaček, Miroslav. Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 768 s. ISBN 80-7277-046-2.
Vojkovský, Rostislav. Bouzov: hrad jižně od Mohelnice. 1. vyd. Hukvaldy-Dobrá: Putujme, 2013. 35 s. Putujme po hradech a zámcích; sv. 9. ISBN 978-80-87712-51-1.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.