Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Architektura 19. století (34 záznamů)

Bedřich Bendelmayer

Český architekt první poloviny 20. století, čelný představitel secese a novoklasicismu, autor řady veřejných budov.

Besední dům

Monumentální novorenesanční stavba vysoké umělecké kvality od významného vídeňského architekta Theophila Hansena, která se stala historickým místem oznámení vzniku Československé republiky roku 1918.

Hrad Bouzov

Hrad v Olomouckém kraji, přibližně 30 km severozápadně od Olomouce. Pro svůj romantický vzhled, vzešlý z přestavby z konce 19. století je jedním z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších hradů v České republice.

Alois Dryák

Český architekt první poloviny 20. století a autor Velkého strahovského stadionu, který je svou rozlohou nejrozsáhlejším sportovním stadionem na světě.

Josef Fanta

Český architekt, designér interiérů, pedagog a jeden z nejdůležitějších představitelů české secese.

Generace Národního divadla

Souhrnné označení pro neformální skupinu architektů a výtvarníků, kteří se podíleli na vzniku a výzdobě Národního divadla.

Josef Hlávka

Český architekt evropského významu, stavitel, podnikatel, památkář, poslanec a mecenáš českého školství, vědy a kultury 19. století.

Zámek Hluboká

Zámek přestavěný Schwarzenbergy v romanticko-gotickém stylu, jedna z nejatraktivnějších památek České republiky v jižních Čechách.

Zámek Kačina

Nejvýznamnější stavba českého empíru, reprezentativní sídlo významného českého rodu Chotků. Budova je obklopena pozoruhodným krajinářským parkem.

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brně

Katedrální chrám stojící na vrchu Petrov v centru Brna. Je hlavním centrem brněnské diecéze a výraznou dominantou městského panoramatu.

Katedrála sv. Víta

Největší a nejvýznamnější chrám v České republice, dominanta Pražského hradu a jeden ze symbolů české státnosti, v němž byli tradičně korunováni a pohřbíváni čeští králové.

Jan Kotěra

Modernistický architekt, urbanista, designér a teoretik architektury mezinárodního významu, jenž se stal zakladatelem české moderní architektury.

Lednicko-valtický areál

Rozsáhlý celek komponované krajiny na jižní Moravě, dle rozlohy největší v celé Evropě, jenž je zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Malostranský hřbitov

Historicky cenný areál hřbitova na pražském Smíchově. Svými klasicistními, romantizujícími a neogotickými náhrobky svědčí o proměnách a stylovém vývoji hřbitovní plastiky v 18. a 19. století. Je souhrnem cenných památek českého figurálního sochařství.

Masarykovo nádraží

Nejstarší pražské nádraží a nejstarší stále funkční koncové nádraží v Evropě, navržené v klasicistním stylu, významná technická památka železničního stavitelství.

Josef Mocker

Český architekt, stavitel a konzervátor historických památek, na jejichž ochraně se aktivně podílel.

Most Legií

Most přes Vltavu v Praze, dokončený v roce 1901. Přes Střelecký ostrov spojuje Národní třídu s Malou Stranou.

Otakar Novotný

Český architekt, designér, redaktor a vysokoškolský pedagog, jehož nejvýznamnějším počinem je budova Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze.

Friedrich Ohmann

Rakouský architekt, urbanista a významný vysokoškolský pedagog, jenž působil v Praze a ovlivnil celou generaci českých architektů.

Olomoucký hrad

Areál zaniklého hradu na Václavském návrší v Olomouci, který tvoří historické centrum olomouckého arcibiskupství. Nachází se zde katedrála sv. Václava a množství cenných architektonických a uměleckých památek.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 34

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.