Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Secese (11 záznamů)

Bedřich Bendelmayer

Český architekt první poloviny 20. století, čelný představitel secese a novoklasicismu, autor řady veřejných budov.

Alois Dryák

Český architekt první poloviny 20. století a autor Velkého strahovského stadionu, který je svou rozlohou nejrozsáhlejším sportovním stadionem na světě.

Josef Fanta

Český architekt, designér interiérů, pedagog a jeden z nejdůležitějších představitelů české secese.

Jan Kotěra

Modernistický architekt, urbanista, designér a teoretik architektury mezinárodního významu, jenž se stal zakladatelem české moderní architektury.

Most Legií

Most přes Vltavu v Praze, dokončený v roce 1901. Přes Střelecký ostrov spojuje Národní třídu s Malou Stranou.

Otakar Novotný

Český architekt, designér, redaktor a vysokoškolský pedagog, jehož nejvýznamnějším počinem je budova Spolku výtvarných umělců Mánes v Praze.

Friedrich Ohmann

Rakouský architekt, urbanista a významný vysokoškolský pedagog, jenž působil v Praze a ovlivnil celou generaci českých architektů.

Olšanské hřbitovy

Rozsahem největší pražská hřbitovní oblast. Tvoří jej celkem 12 pohřebních areálů na celkové rozloze 50 ha. Svojí skladbou, historickým významem, rozlohou a rozličností zde pohřbených osobností jsou důležitou památkou funerální kultury v ČR.

Osvald Polívka

Český architekt, kreslíř a urbanista období novorenesance a secese, autor významných veřejných staveb v Praze.

Vyšehradský hřbitov a hrobka Slavín

Významná památka české funerální kultury. Od konce 19. století považovaná za pohřebiště národní elity. Svým významem tvoří českou paralelu k moskevskému Novoděvičímu hřbitovu nebo pařížskému hřbitovu Pére - Lachaise.

Josef Zasche

Významný architekt a urbanista německého původu, působící převážně v Čechách v první polovině 20. století.

Zobrazeno 1 - 11 záznamů
z celkového počtu 11

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.