Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Josef Mocker

Josef Mocker

Český architekt, stavitel a konzervátor historických památek, na jejichž ochraně se aktivně podílel.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*22. 11. 1835 Cítoliby – 16. 1. 1899 Praha

 

Josef Mocker pocházel z německy mluvící rodiny, vyrůstal však v českém prostředí. Celý život se potýkal s problémy spojenými s jeho rakouským původem, které se projevovaly jak ze strany německé, tak i české. Mocker studoval na pražské technice (dnes ČVUT) a následně na vídeňské Akademii výtvarných umění. Ještě během studií získal Hagenmüllerovu cenu za vynikající studijní výsledky. Po ukončení studií a absolvování studijních cest se usadil v Podmoklech (dnes Děčín) a pracoval u Františka Antonína Thuna. Působil také jako učitel kreslení a stavitelství. Od roku 1872 pobýval v Praze. Byl členem Spolku inženýrů a architektů a České akademie věd a umění. Aktivně se podílel na vytváření systému ochrany českých kulturních památek a byl členem Komise pro soupis památek Prahy. Ještě během života získal velké profesionální uznání a řadu ocenění (Řád železné koruny a Řád sv. Řehoře Velikého), po smrti však byl dlouhou dobu kritizován kvůli svému puristickému přístupu k restaurátorské práci.

Mocker byl architektem velmi plodným, jeho práce byla všestranná a vždy pečlivě provedená. První důležitou zkušenost získal během rekonstrukce dómu sv. Štěpána ve Vídni, na níž pracoval pod vedením svého vídeňského profesora Friedricha von Schmidta. Dostavbu katedrály sv. Víta v Praze pojal jako navrácení celé budovy do hypotetické gotické podoby, čímž by sjednotil a dokončil velké dílo předchozích architektů. Jeho projekt byl realizován pouze částečně (velká věž zůstala barokní). Gotikou jsou inspirovány i další Mockerovy velmi kvalitní, detailně a pečlivě provedené projekty rekonstrukce a dostavby českých historických památek, např. Prašné brány, Staronové synagogy, chrámu sv. Štěpána, Malostranské a Staroměstské mostecké věže. K jeho mimopražským rekonstruovaným objektům patří Karlštejn, Křivoklát, Konopiště a dále kostely a katedrály (kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, kostel svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě aj.). Z jeho vlastních projektů jsou známy např. pražské kostely sv. Ludmily a sv. Prokopa (oba ve spolupráci s Františkem Mikšem).

Použité zdroje
HOROVÁ, Anděla, ed. Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Vyd. 1. Praha: Academia, 1995- . sv. ISBN 80-200-0536-6.
PETRASOVÁ, Taťána. Josef Mocker 1835-1899: stavitel katedrály. Vyd. 1. Praha: Správa Pražského hradu, 1999. 78 s. Knižnice Pražského hradu. Malá řada. ISBN 80-86161-14-5.
PETRASOVÁ, Taťána. Podíl architekta Josefa Mockera na proměně svatovítské katedrály. Praha: s.n.], 1993. 34 s.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.