Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Hrad Bezděz

Hrad Bezděz

Zřícenina raně gotického hradu, zhruba 6 km od města Doksy. Patří k nejvýznamnějším českým středověkým památkám a předním ukázkám středoevropského hradního stavitelství 13. století.


Letecký pohled na Bezděz. ČTK/Kouba Jan.
Podrobné informace

Bezděz byl postaven v letech 1264–1278 králem Přemyslem Otakarem II. pro správu a ochranu okolního královského panství. Spolu se Zvíkovem patřil k nejvýstavnějším hradům v českých zemích, které dokonale symbolizovaly ambice a moc českého panovníka. Jako dítě zde byl v roce 1279 vězněn český král Václav II., za jehož vlády byl hrad následně dokončen. V následujících stoletích byl opakovaně zastavován různým šlechtickým rodům. Od roku 1662 sloužil jako klášter montserratských benediktinů a mariánské poutní místo. Po zrušení kláštera císařem Josefem II. v roce 1785 hrad postupně zpustl, avšak díky své popularitě u českých romantiků a později i širší veřejnosti byl ve 40. letech 19. století jako jeden z prvních částečně obnoven a zpřístupněn pro návštěvníky.

Význam Bezdězu je dán jeho nebývalou slohovou čistotou, protože za celou dobu své existence neprošel žádnou zásadní přestavbou, a uchoval si tak původní raně gotický vzhled a uspořádání. Vnitřní hrad s obvodovou zástavbou je tvořen královským palácem s kaplí, budovou purkrabství a manskými domy. Chránilo jej rozsáhlé a ve své době inovativní vnější opevnění, jehož tři brány přehrazovaly přístupovou cestu již ve značné vzdálenosti od hradního jádra. Cesta navíc vedla tak, aby bylo možné po téměř celé její délce ostřelovat útočníka z hradeb. Obranu hradu dále zesilovaly dvě válcovité věže, Velká a Čertova, které dotvářejí jeho charakteristickou siluetu. Ve své době byl Bezděz prakticky nedobytný. Umělecky nejnáročnější částí hradu je kaple s patrovým ochozem a panovnickou tribunou, která se díky originální dispozici a mimořádně vysoké úrovni kamenické výzdoby řadí k nejvýznamnějším raně gotickým sakrálním interiérům v České republice.

V průběhu 19. století se Bezděz stal populárním cílem turistických výprav a inspirací pro řadu českých umělců. Opakovaně jej navštívil Karel Hynek Mácha, který pod dojmem svých zážitků sepsal povídku Večer na Bezdězu. Pod hradem se odehrává také opera Bedřicha Smetany Tajemství.

 

 

 

 

 

Použité zdroje
DURDÍK, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 3., opr. vyd. Praha: Libri, 2009. 733 s. ISBN 978-80-7277-402-9.
KUTHAN, Jiří. Česká architektura v době posledních Přemyslovců: Města - hrady - kláštery - kostely. Vyd. 1. Vimperk: Tina, 1994. 582 s., [16] s. barev. fotogr. ISBN 80-85618-14-1.

MENCLOVÁ, Dobroslava a MÍKA, Alois. Bezděz: státní hrad a památky v okolí. 1. vyd. Praha: STN, 1961. 48 s.

VOJKOVSKÝ, Rostislav. Bezděz: hrad nedaleko Máchova jezera. 1. vyd. Hukvaldy-Dobrá: Putujme, 2012. 46 s. Putujme po hradech a zámcích; sv. 13. ISBN 978-80-87712-09-2.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.