Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Josef Hiršal

Josef Hiršal

Básník, prozaik, překladatel, autor experimentální poezie i literatury pro děti.


ČTK/Krumphanzl Michal.
Podrobné informace

*24. 7. 1920 Chomutičky – 15. 9. 2003 Praha 

Josef Hiršal po maturitě (1940) na učitelském ústavu v Jičíně krátce učil, poté musel nastoupit jako lesní dělník. Po válce působil jako redaktor v nakladatelstvích Brázda (1950–1952), Naše vojsko (1952–1954) a Československý spisovatel (1954–1958). V letech 1959–1962 byl vedoucím propagace Laterny magiky. Od roku 1965 se věnoval převážně literatuře. V období normalizace nemohl publikovat, proto své texty zveřejňoval v samizdatu či exilu. Kromě toho se hojně věnoval překládání. V roce 1977 podepsal Chartu 77. Deset let po sametové revoluci se stal jedním ze signatářů monarchistického prohlášení Na prahu nového milénia (1999), jehož autorem byl spisovatel Petr Placák. Zemřel po dlouhé nemoci na následky srážky s tramvají.

Josef Hiršal byl ve 40. letech 20. století členem literární skupiny Ohnice. První sbírky psal pod vlivem poezie Františka Halase (Vědro stříbra /1940/). Společně s Bohumilou Grögerovou se v 60. letech přiklonil k programovému experimentátorství a vydali knihu konkrétní poezie JOB-BOJ (1968). Zvrat v autorově poetice nastal ve sbírce Soukromá galerie (1965), objevují se zde motivy krutosti lidského údělu ve vztahu k věčnosti. V dalším díle Párkař (1997) básník paroduje styl českých obrozenských i moderních básníků. V poslední sbírce Básně – třásně – rohypnol (1998) sebeironicky tematizuje stáří a s ním spojenou melancholii. Hiršal překládal, a to zejména z němčiny a francouzštiny. Napsal rozsáhlou řadu děl pro děti, především verše. Společně se svým přítelem, básníkem Jiřím Kolářem, psali i klasické dětské prózy. V knize Co se slovy všechno poví (1964), na níž pracoval s Bohumilou Grögerovou, se projevuje vliv vlastních experimentů v rámci konkrétní poezie.

Použité zdroje
JANOUŠEK, Pavel a kol. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 2. Praha: Brána, 1999. 2 sv. ISBN 80-7176-939-8.
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.