Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Punťa

Punťa

Pražský dětský komiksový časopis, vycházel v letech 1935 až 1942 jako zábavné čtení s psanými dobrodružnými příběhy. Jako první zveřejňoval nejlepší kolorované fotografie od svých čtenářů.


Autor: Josef Mirovský.
Podrobné informace

Původně seriál Punťa vycházel již od roku 1934 podle amerického originálu v rámci dětské stránky ženského časopisu List paní a dívek (nakladatelství Rodina). Postupně se ze zahraničního prototypu vyvinula česká verze. Neočekávaný úspěch seriálu přesvědčil o rok později vydavatelství k pokusu o přehodnocení dříve publikovaného materiálu. První čtyři čísla nového časopisu Punťa tak představovala pouze přetisky časopisecky dříve publikovaných epizod. Scénáře psala Marie Voříšková a autorem kreseb byl René Klapač. Časopis zpočátku vycházel jednou měsíčně, od 43. čísla roku 1938 se z něj stal čtrnáctideník. V průběhu času se však změnil počet stran ze šestnácti na dvanáct. Ačkoliv si časopis nejvíce zakládal na svém titulním hrdinovi, jeho obrázková dobrodružství doplňovaly seriály s dalšími původními a přejatými hrdiny, prozaické příběhy na pokračování, hádanky, křížovky, zajímavosti z venkova, ze světa a také ze showbyznysu (se zvláštní pozorností věnovanou dětským filmovým hvězdám). Mezi původními seriály, které se v časopise objevovaly, vynikala tvorba nadaného komiksového scenáristy a výtvarníka Emila Posledníka: Brok a Šňup (dobrodružství psí dvojice), Tom a Brum (osudy severoamerických kamarádů – indiána a medvěda) nebo Billy a Ku-Ku (epizody z přátelství australského chlapce z ranče a černošského prince). Výrazným a rozsáhlým původním seriálem přispěla do Punti Hermína Týrlová, jež zde otiskovala svůj komentovaný cyklus o dětské dvojici Růda a Slávinka.

Nakladatelství Rodina pro zvýšení zisku vydávalo knižní a seriálové svazky s Punťou a širokou nabídkou oděvních střihů, odznáčků či kalendářů. Ještě před zákazem časopisu protektorátní správou v roce 1942 bylo publikováno na 140 čísel běžné časopisecké řady a přes 330 vydání letákových Punťových příhod. Po konci druhé světové války se Punťa nevrátil a postupně se na jeho úspěch zapomnělo.

Použité zdroje
KOŘÍNEK, Pavel, ed., PROKŮPEK, Tomáš, ed. a ČESÁLKOVÁ, Lucie. Signály z neznáma: český komiks 1922-2012. Vyd. 1. V Řevnicích: Arbor vitae, 2012. 350 s. ISBN 978-80-7467-012-1.
PROKŮPEK, Tomáš et al. Dějiny československého komiksu 20. století. Vyd. 1. Praha: Akropolis, 2014. 3 sv. ISBN 978-80-7470-061-3.
ŠVEC, Štefan. Česky psané časopisy pro děti (1850-1989). Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 707 s. ISBN 978-80-246-2478-5.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.