Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jaroslav Foglar

Jaroslav Foglar

Oblíbený spisovatel literatury pro mládež, autor legendárního komiksu Rychlé šípy a přední představitel českého skautského hnutí v Československu a později v Česku.


ČTK/Doležal Michal.
Podrobné informace

*6. 7. 1907 Praha – 23. 1. 1999 Praha

 

Jaroslav Foglar vystudoval obchodní školu a nejprve pracoval jako úředník. V té době již začal tvořit a začátkem 20. let debutoval. Jeho první práce Přístav volá (1934), vydaná v nakladatelství Melantrich, se stala nejlepší knihou roku. V roce 1937 bylo publikováno první vydání knihy Hoši od Bobří řeky opatřené ilustracemi Zdeňka Buriana. Tyto příběhy, které si čtenáři ihned oblíbili, původně vycházely jako nedělní příloha (Slovíčko) v časopisu České slovo v letech 1927–1930. O rok později začaly vycházet nejslavnější Rychlé šípy. Za komunistického režimu nemohl Jaroslav Foglar publikovat, věnoval se vychovatelské činnosti a svému skautskému oddílu, který dlouhá léta (1925–1987) vedl pod přezdívkou Jestřáb. V 90. letech již mohl svá díla volně publikovat a vydal trilogii Dobrodružství v temných uličkách, první souhrnné vydání tzv. stínadelského cyklu (Záhada hlavolamu /1941/, Stínadla se bouří /1947/, Tajemství Velkého Vonta /1986/). První části trilogie se také staly inspirací pro natáčení televizního seriálu Záhada hlavolamu (1969, režisér Hynek Bočan). Foglar byl dlouholetým redaktorem časopisů pro mládež (Mladý hlasatel, Junák, Vpřed) a psal scénáře pro rozhlasové pořady (např. Klub zvídavých dětí).

Od roku 1995 pobýval kvůli zdravotním potížím v nemocnici, kde po několika letech zemřel. V roce 1997 byla uspořádána rozsáhlá výstava Po stopách Rychlých šípů, rok poté vyšlo v nakladatelství Olympia souhrnné knižní vydání všech příběhů Rychlých šípů. Díky Foglarově tvorbě vznikl Klub přátel Jaroslava Foglara, později Sdružení přátel Jaroslava Foglara, které funguje dodnes. Roku 2017 byla spisovateli posmrtně udělena medaile Za zásluhy.

Typickým rysem Foglarovy tvorby je velký důraz na výchovnou a mravoučnou stránku, často do příběhu zapojuje tragickou událost. Hlavními hrdiny se obvykle stávají městští dospívající chlapci. Spisovatelova tvorba byla značně ovlivněna skautským hnutím, proto se velká část jeho příběhů odehrává v divoké přírodě (např. Náš oddíl).

Použité zdroje
BLAHYNKA, Milan, ed. Čeští spisovatelé dvacátého století: slovníková příručka. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1985. 830 s.
DVORSKÝ, Miloš. Mýtus zvaný Stínadla. Praha: NZB, 2018. 376 s.
FORST, Vladimír, a kol. Lexikon české literatury : osobnosti, díla, instituce. 1. A-G. Praha: Academia, 1985. 900 s. ISBN
JIRÁSEK, Ivo (ed.): Fenomén Foglar. Prázdninová škola Lipnice. Praha, 2007.
ZAPLETAL, Miloš: Záhady a tajemství Jaroslava Foglara. Knižní klub, Praha, 2007.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.