Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Advent

Advent

Přibližně čtyřtýdenní období před Vánocemi, při němž se křesťanská církev připravovala na příchod Krista. Dnes je tento předvánoční čas charakteristický zejména adventními koncerty, rozsvěcením obecního stromu, vánočními trhy a přípravou dárků a cukroví.

 

 


Adventní věnec, Autor: I.Sáček, senior, licence: CC0 1.0, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/3.d%C3%ADl_html_1449c6dd.jpg
Podrobné informace

Období, jehož pojmenování pochází z latinského „adventus“ znamenající příchod, začíná první ze čtyř neděl před Štědrým dnem. Tato neděle připadá buď na poslední listopadové dny (od 27. 11.), či na první dny prosincové (do 3. 12.) a je zároveň počátkem liturgického roku. Křesťanská církev se v tuto dobu připravovala půstem, střídmostí a mšemi na příchod Krista. Od středověku se v této temné části roku lid scházel ke společnému vykonávání domácích prací (známé jsou především tzv. přástky, při nichž se spřádal len), což nezřídka vyvrcholilo v bujaré erotické veselí mezi mladými lidmi, odsuzované církví a od 17. století i světskou vrchností. Silnou tradici mívaly také průvody masek. Křesťanský advent a lidové obyčeje si v tomto období byly dost vzdálené.

Doba adventní zahrnovala také několik svátků svatých spjatých s obchůzkami tajemných, trestajících či odměňujících bytostí (matiček, percht, ometačů a řady dalších). V současnosti je i ve městech velmi známý svatý Mikuláš se svým čertem a andělem. Na den sv. Barbory (4. 12.) se i dnes trhají třešňové větvičky, zvané „barborky“ – když rozkvetou do Štědrého dne, značí to, že se dívka v následujícím roce vdá.

Počátek současného adventu se v mnoha českých městech těší značné pozornosti díky rozsvěcení světel na místním obecním vánočním stromu. Tato kulturně-společenská událost bývá doprovázena vánočními trhy a koncerty, jež pak probíhají i v následujícím období adventu. V domovech je připravováno cukroví, lidé pořizují vánoční dárky a připravují vánoční výzdobu.

Použité zdroje
ŠENKOVÁ, Silva. Latinsko-český, česko-latinský slovník. 3., opr. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 262 s. ISBN 80-7182-143-8.
VONDRUŠKOVÁ, Alena. Český lidový a církevní rok. Vydání první. Brno: MOBA, 2015. 304 stran. ISBN 978-80-243-6761-3.
VONDRUŠKOVÁ, Alena. České zvyky a obyčeje. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 370 s. Oko. Klub mladých čtenářů. ISBN 80-00-01356-8.
VEČERKOVÁ, Eva. Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2015. 508 stran, 40 nečíslovaných stran obrazových příloh. Kulturní historie. ISBN 978-80-7429-627-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.