Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Bytosti lidové slovesnosti (25 záznamů)

Bílá paní

Ženská postava z pověstí týkajících se mnohých českých hradů a zámků, přízrak, který se zjevuje obvykle v noci na místech, kde byla podle představ místních žena zabita či jí bylo jinak ublíženo. Bývá oděna do bílého roucha, hlavu jí také často pokrývá vysoký bílý kuželovitý čepec.

 

Bludičky

Bytosti, o nichž se vypráví, že mohou jako světla pohybující se nad močálem člověka zavést do záhuby. Nemusí být ovšem a priori nepřátelské.

Čarodějnice

Označení pro ženskou postavu českého folkloru, jež vládne nadpřirozenou magickou mocí. Výraz může být užit také jako pejorativní označení pro ženu.

Čert

Populární postava českých pohádek s rohy, ocasem a kopytem, často se však také ukazující v lidské podobě. Čerti jsou obyvateli pekla, kteří se snaží získat lidskou duši. Stále velmi živá je tradice chození čerta s Mikulášem a andělem.

Divá žena

V lidové tradici nadpřirozená bytost ženského pohlaví, se kterou se v lese či na louce potkávají zejména mladí muži.

Domácí duchové

Bytost lidové tradice vyskytující se v lidském obydlí či jeho blízkosti. Původní funkcí duchů domu byl prospěch hospodářům. Představy o dnes populárním šotkovi, skřítkovi či raráškovi ale nabyly pozměněné podoby a reprezentují obvykle poťouchlé antropomorfní (člověku podobné) stvoření.         

Drak

Folklorní a mýtická bytost plazí podoby, známá dnes nejčastěji jako protivník chrabrého hrdiny, který z drakových spárů zachraňuje princeznu. Létá vzduchem, nosí bohatství a dští oheň.

Hejkal

Bytost pověstí, duch lesa, jehož jméno je odvozeno od hejkání či houkání. Přebývá v lese, v němž lidé mohou zaslechnout jeho houkání, odpověď na něj je však může stát přinejmenším zdraví.

Hloupý Honza

Pohádková postava, prototyp mladíka, který jde do světa na zkušenou a navzdory tomu, že je obecně vnímán jako hloupý, si z něj často přináší bohatství.

Meluzína

Postava známá dnes především jako zvukový jev vznikající průchodem větru v komíně. Z napůl ženy a napůl ryby či hada pronikla dramatická linie tohoto námětu do českého folkloru.

Můra

Postava z českých pověr, která v noci nenechává lidi v klidu spát. V podobě drobného předmětu či hmyzu se na spícím člověku usadí, dusí jej a přivolává mu zlé sny.

Nebojsa

Postava z pohádek, prototyp mužského hrdiny, který se ničeho nezalekne.

 

Obr

Bytost nadlidsky velkých rozměrů a velké hrubé síly, známá z pověstí, mýtů a pohádek po celém světě. Lidmi většinou obávaná, ne vždy ale musí být nepřátelská. Obrem jsou nazýváni i lidé nadstandardního vzrůstu.

Paleček

Chlapec malý jako palec, pohádkový hrdina, který přes svou velikost vynalezne vždy způsob, jak se šťastně zachránit. Z folkloru převzatý námět se po literárním zpracování stal ve společnosti užívaným pojmenováním se širokou působností.

Perchta

Folklorní postava původně z německého prostředí, která se měla objevovat v prosinci až do Tří králů. Její české pojmenování vzniklo smísením s označením pro bílou paní, tedy pro strašidlo, které vděčí za svůj vznik pověsti o šlechtičně z rodu Rožmberků.

Permoník

Bytost malého vzrůstu vyskytující se v různých útvarech lidové slovesnosti. Podle tradice žil ve štolách a setkával se s horníky, byl duchem dolů.

Pidimužík

Název pro malého mužíčka, který se vyskytuje v hornických pověstech a různých pohádkových syžetech. V těch může být lidem nápomocný, hlavnímu hrdinovi např. přináší těžko dosažitelné poklady či mu jinak pomáhá svými kouzly. Někdy takto bývá pojmenován i pohádkový škůdce.

Polednice

Bytost z pověr, která obchází v pravé poledne pole a stavení a trestá ty, již v tuto dobu pole neopustí a pracují. Také strašidlo, kterým hrozí rodiče svým dětem, když nejsou poslušné.

Rusalka

Ženská démonická postava s dlouhými vlasy, bledá a krásná. Do českého folkloru pojmenování této bytosti proniklo zřejmě až druhotně.

Strašidlo

Označení pro nadpřirozenou bytost, projev bytosti z lidové slovesnosti či jev současné populární kultury nebo současných vyprávění, který pozorovatele svou přítomností či svými skutky děsí či straší.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 25

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.