Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Hloupý Honza

Hloupý Honza

Pohádková postava, prototyp mladíka, který jde do světa na zkušenou a navzdory tomu, že je obecně vnímán jako hloupý, si z něj často přináší bohatství.


Jiří Korn v roli hloupého Honzy, pohádka Honza málem králem. ČTK.
Podrobné informace

Pod pojem hloupý Honza bývají zahrnovány zápletky o mladíkovi, který svým přístupem ke světu neodpovídá obvyklé představě o chytrém a užitečném člověku. Na přání svých rodičů se však vypraví z domova do světa a domů se vrátí často bohatě odměněn. Hloupost tohoto hrdiny spočívá často v nepochopení adekvátnosti sociálního chování (ač neurozený, chce políbit půvabnou šlechtičnu; matčiny rady, jak má reagovat při sociálním kontaktu, uplatňuje v takové situaci, kdy je toto chování nevhodné apod.), jindy je opravdovým prosťáčkem, který prodává plátno soše (má ovšem štěstí a nakonec pod ní najde poklad), nechápe souvislost mezi pádem z větve, na které při řezání stojí apod. Je hlupákem, který rozumí vyřčenému pouze doslovně a od kterého každá nevěsta uteče. To, co mu nebylo dáno v intelektuální oblasti, se občas promítne do jeho síly. Než se z domu nebo pece, na které leží, vypraví ven, trvá to do jeho dospělosti. Tím připomíná hrdinu východoslovanského eposu Ilju Muromce nebo ruského pohádkového Ivánka Hlupáčka, velmi blízké ekvivalenty českého Honzy lze nalézt v celém středoevropském (slovansky či německy mluvícím) prostoru. Jako postava moudrého blázna představuje paralelu k archetypu rozšířenému v mnoha kulturách světa a zároveň symbolizuje přechod od hlupáctví k mazanosti, při níž vyprávění získává více satirický či humorný charakter. Tato skutečnost hloupého Honzu řadí k takovým postavám, jako je Enšpígl, bulharský chytrý Petr, osmanský Hodža Nasreddin, arabský Džuha aj.

Hloupý Honza jakožto chytrý, totiž takový, jenž svými skutky nakonec všechny přelstí, je v povědomí moderního českého posluchače či čtenáře ukotven zřejmě nejvíce. Takto je znám např. z filmu Honza málem králem (1977), v němž ztvárnil hlavní postavu Jiří Korn. Hloupý Honza patří k nejoblíbenějším hrdinům českých pohádek a jako takový své jméno propůjčuje různým podnikatelským subjektům.

Použité zdroje
NĚMCOVÁ, Božena. O hloupém Honzovi [online]. [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: http://www.cist.cz/Pohadky/honza.htm.
ŠRÁMKOVÁ, Marta, ed., SIROVÁTKA, Oldřich, ed. a VÍŠKOVÁ, Jarmila. Moravské národní pohádky a pověsti: ze sbírek J.S. Menšíka, J. Pleskáče, K. Orla, J. Soukopa a V. Švédy. 1. vyd. Praha: Odeon, 1983. 342 s. Lidové umění slovesné. Řada A; sv. 27. Klasické sbírky českého folklóru; sv. 4.
TILLE, Václav. Soupis českých pohádek. V Praze: nákladem České akademie věd a umění, 1929-1937. 3 svazky (619; 451; 661 stran). Rozpravy České akademie věd a umění; třída III, číslo 66, 72, 74.
VELIKÁ, Anna. Hrdina evropské lidové pohádky. Analýza textů z českých zemí, Slovenska, Německa a Rakouska s hlavní postavou Jan/Honza/Hans. Brno, 2011. Disertační práce. Masarykova univerzita. Filozofická fakulta.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.