Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jan Drda

Jan Drda

Prozaik, publicista, dramatik a filmový scenárista. Jeho tvorba je výrazně inspirována folklorem, častým prvkem v jeho díle je pohádková alegorie na aktuální témata.


ČTK/Fotobanka ČTK/Vácha Pavel.
Podrobné informace

*4. 4. 1915 Příbram – 28. 11. 1970 Dobříš

Jan Drda studoval v Praze srovnávací dějiny literatury a od roku 1937 působil jako kulturní redaktor v Lidových novinách, kde mimo jiné navázal na tradici fejetonů Karla Čapka. V letech 1948–1952 se stal jejich šéfredaktorem. Byl politicky aktivní a v letech 1948–1956 působil mimo jiné jako předseda Svazu československých spisovatelů. Roku 1969 spoluzaložil týdeník Svět práce.

Svou prvotinou Městečko na dlani (1940) si brzy získal popularitu. Vypráví zde o životě obyvatel rodného kraje. Pohádkové až fantastické motivy převládají nad reálností v románu Putování Petra Sedmilháře (1943). Hrdinou je mladík, který hledá otce, snílek, dobrodruh, tulák žijící ve světě svých představ. Známé poválečné dílo Němá barikáda (1946) zobrazuje osudy nehrdinských hrdinů v boji proti okupantům a končí radostným osvobozením země. Zpátky k lidovým motivům se vrátil v knize České pohádky (1959). Drdův literární styl se vyznačuje humorem, velmi bohatým obrazným jazykem a rychlým dějovým spádem.

Drda je též autorem řady filmových námětů a scénářů, např. známého filmu z období heydrichiády Vyšší princip (1960) režiséra Jiřího Krejčíka, kde je autorem námětu a spoluautorem scénáře, nebo Němá barikáda (1949) režiséra Otakara Vávry. Z pohádek se nejvíce proslavily Hrátky s čertem (1956) v režii Josefa Macha, kde je Drda autorem námětu, dále Dařbuján a Pandrhola (1959) režiséra Martina Friče či O princezně Jasněnce a létajícím ševci (1987) v režii Zdeňka Trošky.

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ISBN 80-200-0797-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.