Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Pábitel (pábitelství)

Pábitel (pábitelství)

Pojem pocházející z díla Bohumila Hrabala. Označuje člověka, který si rád domýšlí realitu, snílka, jenž žije napůl v imaginárním, napůl v reálném světě.


Autor: By HTO - my archive, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14893124
Podrobné informace

Pábitelé je název souboru 12 povídek Bohumila Hrabala z roku 1964. Tento pojem se následně ujal pro charakteristiku určitých typů lidí. Pro spisovatele byl vzorem pábitele jeho strýc Josef Hrabal, kterého ve své tvorbě často zmiňuje pod jménem strýc Pepin. Podle autorových slov pro něj bylo všechno krásné, „i ty nejstrašnější obrazy z války byly pro něj zrovna tak nádherné jako tvář mladé dívky.“ Pábitel je především vypravěč, který je zcela ponořen do proudu živé řeči, čímž vytváří svět, kde se literární postava a tvůrce spojují do jedné osoby. Pábiteli nazýval Bohumil Hrabal osobité vypravěče zvláštním způsobem milující život, kteří se navenek zdají neotesaní až vulgární. V jejich vyprávěních, která Hrabal nazýval pábení, se vyskytují prvky poetismu a surrealismu. I samotného autora neologismu lze bezesporu mezi takové jedince zařadit. Osobitým pokračovatelem Hrabalova pábitelství se stal Ota Pavel v souborech próz Smrt krásných srnců (1971) a Jak jsem potkal ryby (1974). Pábitelská je především postava vypravěčova otce, „povedeného tatínka“ fanfarona, který miluje řeku a rybaření.

Použité zdroje
BALUCH, Jacek. Kain podle Hrabala. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 162 s. Literární řada. ISBN 978-80-200-2199-1.
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
HRABAL, Bohumil a KADLEC, Václav, ed. Schizofrenické evangelium: (1949-1952). 1. vyd. Praha: Melantrich, 1990. 205 s. Česká próza. ISBN 80-7023-048-7.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.