Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
František Hrubín

František Hrubín

Básník přírodní a milostné lyriky, prozaik, dramatik a překladatel z francouzštiny. Představuje jednoho z nejznámějších českých autorů dětské poezie 20. století.


ČTK/Autor neznámý.
Podrobné informace

*17. 9. 1910 Praha – 1. 3. 1971 České Budějovice

František Hrubín (v mládí se podepisoval jako Ivan Hrubín) strávil dětství v Lešanech, které se také staly inspirací pro mnohé jeho básně. Po maturitě se roku 1932 zapsal na práva, záhy ale přešel na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a za dva roky začal pracovat v Ústřední knihovně hlavního města Prahy. Na konci druhé světové války se již živil jako spisovatel z povolání. Ve stejné době se s rodinou přestěhoval do pražských Holešovic a pravidelně navštěvoval rodinnou chalupu v Lešanech. Stál u založení dětských časopisů Mateřídouška a revue o dětské literatuře Zlatý máj. Zemřel krátce po operaci na zhoubnou chorobu a je pohřben na Vyšehradském hřbitově v Praze.

Svou prvotinou Zpíváno z dálky (1933) se do kulturního povědomí zapsal jako osobitý lyrik, autor melodické poezie, v níž se objevuje kombinace milostných a přírodních motivů a také motivy pomíjivosti a zmaru. V dalších sbírkách Země po polednách (1937) a Včelí plást (1940) je intenzivněji cítit duchovnost a symboličnost veršů, čímž se jeho tvorba sbližuje s dílem Jana Zahradníčka. Za války se rodí první kniha poezie pro děti Říkejte si se mnou (1943), využívající lidové slovesnosti, především říkadel, která Hrubín považoval za „prabáseň pro děti“. Ve druhé polovině období okupace píše protifašistické verše, vydané po válce. Ostré ideologické kritiky se dočkala jeho lyrickoepická skladba Hirošima (1948), poté směl dlouho publikovat jen poezii pro děti a překlady. Na konci 50. let vznikla epická báseň Proměna (1957), která byla původně psána prózou a znovu nastoluje téma vratkosti a ohrožení lidské existence. Tuto výpravnou linii svým způsobem dovršuje Hrubínova Romance pro křídlovku (1962), báseň o nešťastné lásce, která bylo roku 1966 zfilmována Otakarem Vávrou. Od stejného režiséra se dočkaly filmového zpracování hry Srpnová neděle (1958) a Oldřich a Božena (1969).

Použité zdroje
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.
OPELÍK, Jiří, ed. et al. Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce. 1. vyd. Praha: Academia, 1985-2008. 7 sv. ISBN 80-200-0797-0.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.