Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Česká literatura v letech 1945–1990 (35 záznamů)

Po válce se kulturní život rozdělil do tří proudů: oficiální literatura, zakázaná a exilová, později se objevuje i samizdatová tvorba. Mezi nejzajímavějšími domácími básníky patří Vladimír Holan, František Hrubín, Oldřich Mikulášek, Jan Skácel aj. V exilu tvořil Ivan Diviš, Jan Křesadlo nebo Karel Kryl. V samizdat a underground se pravidelně objevovali taková jména jako Egon Bondy, Ivan Magor Jirous nebo Ivan Wernisch. K významným domácím prozaikům, patřili Bohumil Hrabal, Ladislav Fuks, Jan Drda, Vladimír Páral, Ota Pavel, aj. Mimo území Československa především vynikli Milan Kundera, Arnošt Lustig, Josef Škvorecký nebo Egon Hostovský. Objevuje se i několik důležitých dramatiků Josef Topol nebo Václav Havel.

Vladimír Páral

Prozaik, většina jeho próz se odehrává v průmyslové oblasti severních Čech. Úroveň jeho tvorby je velmi různorodá – od společenské satiry přes schematická prorežimní díla až k fantastické literatuře.

Marie Pujmanová

Prozaička, publicistka a básnířka, která se nejvíce proslavila jako autorka psychologických románů a po válce jako aktivní účastnice veřejného politického života.

Václav Řezáč

Prozaik, básník a scenárista, který upoutal pozornost svými psychologickými romány o moci a jejím zneužití, skončil však jako autor nejznámějších československých budovatelských románů 50. let 20. století.

Samizdatové časopisy a edice

Nezávislá literatura, která v Československu vznikala již krátce po komunistickém převratu v únoru 1948 (underground, surrealisté), výrazně však začala fungovat v období tzv. normalizace v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Byla součástí nezávislé kultury a projevem nezávislého a svobodného myšlení.

Jaroslav Seifert

Básník, spisovatel, novinář, překladatel, držitel Nobelovy ceny za literaturu (1984) a vůdčí představitel české avantgardy. Stál v počátcích poetismu. Měl komplikovaný vztah ke komunistickému režimu, patřil k prvním signatářům Charty 77.

 

Jan Skácel

Básník, prozaik a autor poezie pro děti, pro kterého je typická tematizace morálních otázek lidské existence, Moravy a soužití člověka s přírodou.

Miloslav Stingl

Český cestovatel, dobrodruh, etnograf, spisovatel a dokumentarista, čestný náčelník indiánského kmene Kikapú.

Josef Škvorecký

Prozaik, scenárista, esejista a nakladatel, společně se svou ženou založil v Torontu významné exilové nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Jako spisovatel se proslavil především románem Zbabělci, který cenzura záhy po vydání vyřadila z prodeje.

Ladislav Štoll

Marxisticko-leninský publicista a literární kritik, jeden z vůdčích představitelů socialistickorealistické koncepce literatury a stalinistického (ždanovského) pojetí umění. Byl poúnorovým poslancem Národního shromáždění ČSR a ministr vlád Československa.

Umělecká beseda

První český umělecký spolek, v němž se od 60. let 19. století mohli setkávat literární, výtvarní i hudební tvůrci.

Ludvík Vaculík

Prozaik a publicista, autor manifestu Dva tisíce slov a zakladatel významné samizdatové Edice Petlice. Jeho prozaické dílo nese výrazný autobiografický charakter.

Jiří Weil

Prozaik, publicista a překladatel, který se ve své tvorbě soustředil především na vztah jedince a totalitní moci, zvláště v období druhé světové války.

Jan Zahradníček

Český básník, překladatel a spisovatel, čelný představitel spirituální poezie 30. let a vrcholný představitel české katolické poezie.

Vilém Závada

Básník, překladatel, redaktor, editor a publicista vycházející z avantgardy 20. let 20. století. Hlavními motivy jeho tvorby se stala témata existenciální hloubky a tragického pocitu života.

Miroslav Zikmund

Český cestovatel, spisovatel, novinář, fotograf a filmař – dokumentarista; spolu s Jiřím Hanzelkou podnikl několik cestovatelských výprav prakticky po všech kontinentech.

 

 

Zobrazeno 21 - 35 záznamů
z celkového počtu 35

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.