Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU
Jan Skácel

Jan Skácel

Básník, prozaik a autor poezie pro děti, pro kterého je typická tematizace morálních otázek lidské existence, Moravy a soužití člověka s přírodou.


ČTK/Dezort Jovan.
Podrobné informace

*7. 2. 1922 Vnorovy (u Strážnice) – 7. 11. 1989 Brno

V roce 1942, rok po maturitě, byl Jan Skácel totálně nasazen jako dělník na stavbách silnic a tunelů v Rakousku. Po válce studoval ruštinu a češtinu na brněnské filozofické  a pedagogické fakultě (1945–1948), studia však nedokončil. Básník Oldřich Mikulášek ho přivedl do deníku Rovnost. Po roce 1952 z něj ovšem musel odejít a živit se jako údržbář. Rok nato nastoupil do brněnské redakce Československého rozhlasu. V letech 1963–1969 působil jako šéfredaktor časopisu Host do domu. V období normalizace nemohl publikovat, patřil k samizdatovým autorům, jeho díla vycházela nejdříve v cizině a až od 80. let v domácích nakladatelstvích.

Jan Skácel publikoval během války a po válce především časopisecky. Jeho knižní debut Kolik příležitostí má růže (1957) obsahuje všechny pro autora charakteristické rysy: výrazovou úspornost a nevšední metafory. Mezi hlavní témata, která Skácel rozvíjel i v následující tvorbě, patří morální rozměr bytí, vztah člověka k přírodě a tradiční hodnoty venkovského života. Podobné motivy se objevují i v dalších sbírkách Co zbylo z anděla (1960) a Hodina mezi psem a vlkem (1962). Skácelova tvorba vrcholí ve sbírce Smuténka (1965), pro niž je příznačná lakoničnost a sevřenost verše, která v něčem připomíná japonskou nebo čínskou poezii. Kniha Naděje s bukovými křídly (1983), obsahující téměř dvě stovky čtyřverší, je plná motivů moravských písní, reálií z kraje básníkova dětství a kontrastů mezi zvyklostmi venkova a města. Poslední téma je také příznačné pro autorovu publicistiku. Psal též literaturu pro děti, například básně Uspávanky (1983) nebo knížky inspirované pastely Josefa Čapka Kam odešly laně (1985) a Proč ten ptáček z větve nespadne (1988).

Audio (2 nahrávky)
Upoutávka


Datace


Použité zdroje
JANOUŠEK, Pavel a kol. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. Vyd. 2. Praha: Brána, 1999. 2 sv. ISBN 80-7176-939-8.
LEHÁR, Jan et al. Česká literatura od počátků k dnešku. 2., dopl. vyd. [i.e. 3. vyd.]. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2008. 1082 s. Česká historie; sv. 4. ISBN 978-80-7106-963-8.

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.