Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura (170 záznamů)

Vítězslav Hálek

Básník, prozaik, dramatik, literární a divadelní kritik, fejetonista a novinář. Je jedním z vůdčích představitelů generace májovců. V poezii se věnoval především milostné a přírodní lyrice, v próze se zaměřoval na sociální konflikty české vesnice.

Jiří Hanzelka

Český cestovatel, spisovatel, novinář a filmař – dokumentarista; s Miroslavem Hanzelkou podnikl několik výprav prakticky po všech kontinentech.

Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

Básník a prozaik, jeden z hlavních představitelů humanistické literatury v jagellonské době. Obdivovali ho jak domácí, tak i zahraniční kolegové. Jako jeden z prvních Čechů četl v originále latinské i řecké klasiky a procestoval téměř všechny země antického světa.

Jaroslav Hašek

Prozaik, autor kabaretních her a publicista. Proslavil se především jako autor literárního díla Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

Václav Havel

Český dramatik, jeden z nejvýznamnějších českých autorů tzv. absurdního dramatu, básník, politický disident, poslední československý prezident (1989–1992) a první prezident České republiky (1993–2003).

Ignát Herrmann

Spisovatel, humorista a redaktor proslulý svými fejetony, povídkami a romány z pražského prostředí. Mnohá z jeho děl byla využita k filmovému zpracování, především pro svůj barvitý popis atmosféry Prahy.

Josef Hiršal

Básník, prozaik, překladatel, autor experimentální poezie i literatury pro děti.

Karel Hlaváček

Lyrický básník a výtvarník, jeden z nejvýznamnějších představitelů českého symbolismu a dekadence z okruhu časopisu Moderní revue.

Daniela Hodrová

Poeta doctus (literární teoretička a prozaička), pro celou její tvorbu je příznačné prolínání literárněvědných témat, kterými se zabývá jako badatelka, s vlastní beletristickou tvorbou.

Josef Holeček

Prozaik a básník, představitel českého realismu, jehož hlavním tématem byl obraz jihočeského venkova, později se jeho tvorbou inspirovali čeští ruralisté v první polovině 20. století. Zabýval se kulturou a historií slovanských národů a publicistikou.

Josef Hora

Básník reflexivní lyriky času a ticha, prozaik, literární kritik a překladatel, jedna z vůdčích osobností české proletářské poezie. 

Egon Hostovský

Spisovatel a novinář, jehož dílo tematizuje existenciální, filozofický a psychologický rozměr lidského života.

Bohumil Hrabal

Jeden z nejznámějších a nejpřekládanějších českých spisovatelů, mnohá z jeho děl jsou zfilmována. Hrabalovy texty, které zachycují především lidskou každodennost, zcela ignorovaly dobově  platné zákony socialistického realismu.

František Hrubín

Básník přírodní a milostné lyriky, prozaik, dramatik a překladatel z francouzštiny. Představuje jednoho z nejznámějších českých autorů dětské poezie 20. století.

Mistr Jan Hus

Středověký kazatel, náboženský myslitel a pedagog. Usiloval o nápravu církve a byl za své názory upálen. Jeho učení je považováno za jeden z prvních kroků ke vzniku evropské reformace.

Petr Chelčický

Náboženský myslitel, spisovatel a překladatel, jedna z nejvýznamnějších postav české literatury období husitských válek a hlavní představitel pozdější podoby husitské ideologie.

Alois Jirásek

Prozaik a dramatik, který dovedl s využitím drobných detailů mistrovsky vylíčit historické události, a maximálně tak přiblížit  popisovanou dobu. V jeho díle vrcholí obrozenecká tradice české literatury, jež byla později často uváděna jako požadovaná norma vztahu k minulosti.

Jistebnický kancionál

Sbírka duchovních písní v latině a češtině z 15. století; dnes nejdůležitějším zdrojem poznání husitské bohoslužby a husitských písní.

Josef Jungmann

Představitel českého národního obrození, jazykovědec, spisovatel, překladatel, lexikograf a pedagog. Významně se podílel na rozšíření češtiny ve společnosti, pozvedl kvalitu literárního jazyka a také slovní zásoby včetně odborné terminologie.

Franz Kafka

Jeden z nejznámějších pražských německy píšících spisovatelů 20. století. Bývá pokládán za předchůdce existenciální a absurdní literatury.

Zobrazeno 41 - 60 záznamů
z celkového počtu 170

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.