Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura (170 záznamů)

Václav Kliment Klicpera

Plodný dramatik, jehož působení má pro českou divadelní tvorbu zakladatelský význam. Jeho hry jsou inspirovány knížkami lidového čtení a německou preromantickou dramaturgií. Působil také jako herec, režisér a organizátor ochotnického divadla.

Ladislav Klíma

Svérázný filozof a spisovatel, který představuje jednoho z mála českých „prokletých básníků“. Je autorem několika na svou dobu radikálních próz a dramat.

Kodex Vyšehradský

Velkolepý, skvostně iluminovaný rukopis z románského období, jeden z nejvýznamnějších a nejcennějších středověkých českých manuskriptů. Byl zhotoven, případně dokončen, u příležitosti korunovace Vratislava II. prvním českým králem.

Jiří Kolář

Český básník, překladatel, výtvarník, autor koláží a sběratel uměleckých děl, jedna z nejvýznamnějších osobností českého moderního umění.

Jan Amos Komenský

Průkopník pedagogiky a velká postava českého protestantského literárního baroka, poslední biskup Jednoty bratrské. Je obecně uznáván jako zakladatel moderní pedagogiky a bývá titulován „učitel národů“.

Kometa

Časopis zaměřený výhradně na komiksy, dával přednost kresleným seriálům na pokračování před uzavřenými epizodami. Opustil koncept didaktické funkce komiksů ve prospěch estetické a zábavné. Vycházel od jara 1989 až do roku 1992.

Karel Konrád

Prozaik a novinář, jeden z členů uskupení Devětsil a výrazný představitel poetistické generace. Někdy bývá označován jako básník prózy.

Kosmova kronika

Nejstarší česká kronika. Původní text byl napsán latinsky a jeho autorem je Kosmas, děkan pražské svatovítské kapituly, který kroniku sepsal pravděpodobně v letech 1119 až 1125.

Koule (časopis)

Jeden z prvních československých komiksových časopisů určený starším dětem a mládeži. Vycházel mezi lety 1926 a 1928 na novinovém papíře s mnoha obrázky a obrázkovými seriály.

Kristiánova legenda

Latinský spis o počátcích křesťanství a o prvních českých světcích. Dnes patří k nejdůležitějším zdrojům poznání raného českého státu.

Kronika Václava Hájka z Libočan

Nejznámější dějepisné humanistické dílo, vyšlo roku 1541. Kronika byla velmi oblíbená u čtenářů hlavně díky použití češtině blízké lidové řeči.

Milan Kundera

Prozaik, esejista a dramatik, své texty psal zprvu česky, dnes hlavně francouzsky. Současně patří k nejúspěšnějším a nejpřekládanějším autorům českého původu.

Ludvík Kundera

Básník, autor divadelních her, překladatel a výtvarník, stal se jedním ze zakládajících členů surrealistické Skupiny Ra.

Pavel Kyrmezer

Spisovatel, dramatik a kněz slovenského původu. Jeho hry představují jeden z nejvyspělejších projevů českého dramatu 16. století.

František Langer

Dramatik a prozaik tzv. čapkovské generace. Ve svých hrách se na rozdíl od tvůrců avantgardního období držel realismu a rozvíjel existenciální a mravní otázky lidského života.

Legenda o svaté Kateřině

Významné dílo české středověké hagiografické literatury. Text je psán v češtině a výrazně se liší od ostatních děl podobného rázu této doby, jelikož byl určen především pro dvorské publikum.  

Legenda o svatém Prokopu

České přebásnění latinské prozaické legendy Vita sancti Procopii maior (Větší život sv. Prokopa). Legenda obsahuje důležité historické vzpomínky na církevněslovanskou vzdělanost, které jsou zde spojeny s motivem obrany české tradice před německým vlivem.

Jiří Levý

Překladatel, literární teoretik a zakladatel československé translatologie. Jeho pojetí teorie překladu však pro politickou uzavřenost Československa nebylo ve své šíři a nadčasovosti doceněno.

Lidové noviny

Deník, do kterého přispívala řada významných osobností české kultury a politiky. Největší slávě se noviny těšily v období meziválečného Československa.

Literární skupina

Sdružení mladých, převážně moravských spisovatelů z 20. let 20. století. Jejich tvorba má blízko k expresionismu, který vnímali jako jednu ze složek „revoluční vlny životní a umělecké, jenž hýbe dnes světem“.

Zobrazeno 61 - 80 záznamů
z celkového počtu 170

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.