Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura (170 záznamů)

Rychlé šípy

Název fiktivního klubu pěti hochů z knih a komiksů spisovatele Jaroslava Foglara. Jeden z největších fenoménů české komiksové a populární kultury.

Václav Řezáč

Prozaik, básník a scenárista, který upoutal pozornost svými psychologickými romány o moci a jejím zneužití, skončil však jako autor nejznámějších československých budovatelských románů 50. let 20. století.

Samizdatové časopisy a edice

Nezávislá literatura, která v Československu vznikala již krátce po komunistickém převratu v únoru 1948 (underground, surrealisté), výrazně však začala fungovat v období tzv. normalizace v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století. Byla součástí nezávislé kultury a projevem nezávislého a svobodného myšlení.

Sára Saudková

Česká portrétní fotografka a bývalá manažerka a partnerka fotografa Jana Saudka.

Jaroslav Seifert

Básník, spisovatel, novinář, překladatel, držitel Nobelovy ceny za literaturu (1984) a vůdčí představitel české avantgardy. Stál v počátcích poetismu. Měl komplikovaný vztah ke komunistickému režimu, patřil k prvním signatářům Charty 77.

 

Jan Skácel

Básník, prozaik a autor poezie pro děti, pro kterého je typická tematizace morálních otázek lidské existence, Moravy a soužití člověka s přírodou.

Skupina 42

Česká umělecká skupina, založená v roce 1942, jejímiž členy byli výtvarníci a literáti, kteří se ve své tvorbě snažili zachytit především existenční a všední pocty a starosti městských obyvatel.

Josef Václav Sládek

Básník, publicista a vydavatel časopisu Lumír, také překladatel, jenž do češtiny převedl téměř celé dílo Williama Shakespeara. V jeho textech se prolínají témata tvorby ruchovské a lumírovské generace. Je považován za zakladatele moderní české poezie pro děti.

Slávy dcera

Rozsáhlá básnická skladba Jána Kollára, ve které zdůraznil své úvahy o panslavismu.

Antonín Sova

Český básník a prozaik, jeho všestranné nadání mu umožnilo kombinovat v tvorbě širokou škálu stylů, které se v českém prostředí uplatňovaly od 90. let 18. století až do první světové války.

Spisovatelské svazy

Organizace sdružující spisovatele, literární vědce, kritiky a často rovněž překladatele. V české kultuře a politice často hrály důležitou roli.

Staroslověnské písemnictví

Nejstarší dochovaná literatura na českém území, jejíž vznik souvisí se zdejším působením sv. Cyrila a Metoděje, které bylo zahájeno v roce 863. Literární památky byly psány ve staroslověnštině, nejstarším slovanském spisovném jazyce.

Antal Stašek

Spisovatel, publicista, překladatel a právník, na jehož příkladu lze sledovat vývoj české literatury od pozdního romantismu májovců až po meziválečný sociální realismus.

Miloslav Stingl

Český cestovatel, dobrodruh, etnograf, spisovatel a dokumentarista, čestný náčelník indiánského kmene Kikapú.

Ladislav Stroupežnický

Dramatik, první dramaturg pražského Národního divadla, prozaik, propagátor jevištního realismu, jeden z prvních českých autorů sociálně-kritického dramatu.

Sursum

České výtvarné a literární sdružení druhé generace českých symbolistů činné v letech 1910–1912, jehož členové se zajímali o niterné stavy člověka, byli ovlivnění okultismem a magií a snažili se o zachycení nadvědomí.

Karolina Světlá

Spisovatelka, novinářka a zakladatelka českého vesnického románu. Stála u počátků českého ženského hnutí.

František Xaver Šalda

Literární, divadelní a výtvarný kritik, esejista, spisovatel a dramatik, vůdčí postava české moderny. Prosazoval nezávislost umění na mimoestetických vazbách a pojetí kritiky jako tvůrčí činnosti.

Josef Škvorecký

Prozaik, scenárista, esejista a nakladatel, společně se svou ženou založil v Torontu významné exilové nakladatelství Sixty-Eight Publishers. Jako spisovatel se proslavil především románem Zbabělci, který cenzura záhy po vydání vyřadila z prodeje.

Fráňa Šrámek

Básník, prozaik, dramatik a publicista, který významně zasáhl do vývoje české literatury na počátku 20. století. Je jedním z tvůrců moderního českého básnického jazyka.

Zobrazeno 121 - 140 záznamů
z celkového počtu 170

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.