Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura doby Karla IV. (2 záznamů)

14. století

Období vlády Karla IV. (1316–1378) znamenalo pro český stát období rozkvětu. Poměrně málo literárních děl z této doby je psáno česky. Důvodem je to, že vyšší šlechtické kruhy používaly latinu, němčinu a okrajově i francouzštinu. Užívání češtiny v literárních dílech se tak omezilo na díla vytvořená měšťany. Vstup zmíněné společenské vrstvy do literatury s sebou přináší tzv. demokratizaci písemnictví.

Legenda o svaté Kateřině

Významné dílo české středověké hagiografické literatury. Text je psán v češtině a výrazně se liší od ostatních děl podobného rázu této doby, jelikož byl určen především pro dvorské publikum.  

Legenda o svatém Prokopu

České přebásnění latinské prozaické legendy Vita sancti Procopii maior (Větší život sv. Prokopa). Legenda obsahuje důležité historické vzpomínky na církevněslovanskou vzdělanost, které jsou zde spojeny s motivem obrany české tradice před německým vlivem.

Zobrazeno 1 - 2 záznamů
z celkového počtu 2

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.