Jazyk: CZ | Simple Czech | EN | RU

Téma: Literatura (170 záznamů)

Aargh!

Komiksový sborník, má podobu každoroční revue. Vychází pravidelně od roku 2000 dodnes a částečně sjednotil českou komiksovou scénu.

ABC

Čtrnáctideník pro mládež, vychází již od roku 1957. Zaměřuje se především na popularizaci vědeckotechnických fenoménů, jeho součástí jsou však také kreslené komiksové seriály.

Albatros (nakladatelství)

Největší a nejstarší české nakladatelství, které vydává knihy pro děti a mládež. Dnes je součástí mediální společnosti Albatros Media, a. s.

Jakub Arbes

Spisovatel a novinář, známý především jako autor a zakladatel specifického literárního žánru romaneto. Ve své tvorbě se hojně zabýval sociálními a politickými otázkami.

Babiččino údolí

Údolí, kde je situován děj románu Babička Boženy Němcové, jedné z nejznámějších českých spisovatelek.

Bohuslav Balbín

Historik, všestranný literát, teoretik humanitních disciplín, pedagog a kněz. Svou encyklopedií a Obranou jazyka slovanského, zvláště českého zahájil období reformy politických a společenských důsledků bitvy na Bílé hoře.

Eduard Bass

Novinář a spisovatel ze školy Lidových novin, autor písňových textů, drobných próz a aktovek. Významný představitel českého literárního kabaretu.

Petr Bezruč

Básník a autor jediné básnické sbírky Slezské písně, v níž vystupuje jako obhájce obyvatel Slezska.

Konstantin Biebl

Básník a prozaik, původně vycházel z proletářské poezie. Prošel obdobím poetismu a kratší etapou surrealismu, v každém z nich představoval hlavně vynikajícího lyrika.

Jan Blahoslav

Básník, překladatel, historik, gramatikář a hudební teoretik. Kněz a biskup Jednoty bratrské a také významný představitel českého humanismu.

Egon Bondy

Básník, prozaik, dramatik, filozof a vlivná osobnost českého undergroundu, jeho verše zhudebňovala skupina Plastic People of the Universe.

Karel Havlíček Borovský

Básník, novinář, politik a autor epigramů, zakladatel české žurnalistiky a literární kritiky. U svých vrstevníků se těšil velké úctě. Jeho literární dílo není obsáhle, ale přes zdánlivou jednostrannost významné.

Otokar Březina

Básník a spisovatel, výrazný představitel českého symbolismu. Svou tvorbou ovlivnil vývoj české poezie ve 20. století.

Budyšínský rukopis

Sborník polemických skladeb namířených proti Zikmundovi Lucemburskému z 15. století, jenž si svůj název vysloužil podle německého Budyšína, kde byl nalezen.

Jan Campanus Vodňanský

Básník, pedagog, autor první známé historické hry s námětem z českých dějin, hudební skladatel a přední představitel pražské univerzity v předbělohorském období.

Cyril a Metoděj

Bratři ze Soluně, kteří vytvořili první slovanské písmo – hlaholici – a prosadili staroslověnštinu jako liturgický jazyk do tehdy výhradně latinské bohoslužby. Tímto činem položili základy slovanského písemnictví a kultury. Jsou hlavními patrony Moravy.

Karel Matěj Čapek Chod

Prozaik, dramatik a novinář. Svůj osobitý styl našel v ironickém napodobování toho, co jeho současníci brali vážně.

Svatopluk Čech

Básník, v jehož tvorbě vrcholí tradice české veršované povídky 19. století, a prozaik, který vytvořil satirický obraz měšťáka. Náležel k ruchovské generaci a svými obdivovateli byl považován za knížete českého literárního Parnasu.

František Ladislav Čelakovský

Básník národního obrození, překladatel a vydavatel českých a slovanských folklórních písní a přísloví. Zdůrazňoval významnost lidové slovesnosti, kterou začleňoval do kontextu evropské kultury.

Václav Černý

Literární historik, kritik a esejista, komparatista, romanista a překladatel. Podílel se na obnově zájmu o barokní kulturu a na dalších literárních a společenských aktivitách.

Zobrazeno 1 - 20 záznamů
z celkového počtu 170

2016-2020 ABCzech.cz - © Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Materiály dostupné na této platformě lze bez výslovného souhlasu užívat výhradně pro vlastní a nekomerční účely s řádným uvedením zdroje. Jakékoli jiné použití je povoleno pouze se souhlasem autorů.

Nařízení EU o ochraně osobních údajů

Tato webová aplikace Sonic.cgi splňuje požadavky pro GDPR. Aktuální informace naleznete zde.